torsdag 14 maj 2015

Selfossbo i protestbrev till kommunen - är trött på turister

Att bo granne med Guesthouse Garun i Selfoss är inget som Jón Lárusson uppskattar. Nyligen skickade han ett brev till kommunfullmäktige med klagomål på turister som ständigt fotograferar hans trädgård. Men gästhemmet har tillstånd för sin verksamhet. Och fullmäktige anser inte att störningarna är så stora att det finns något skäl att gripa in.

Turismen växer snabbt på Island. Förra året var det totala antalet gästnätter i Suðurland, den region där Selfoss är den största staden, 986 037. Den tidigaste tillgängliga jämförelsesiffran hos Hagstofa Íslands är från 1998 - då var antalet bara 289 721 övernattningar.

Guesthouse Garun i centrala Selfoss är bara ett av de nya övernattningsställen som inretts i ett vanligt bostadshus. Grannen Jón Lárusson är dock allt annat än nöjd med den nya grannen. I ett brev till kommunfullmäktige klagar han på ständiga störningar där nattgäster tittar in i hans trädgård och fotograferar den.

Kommunfullmäktige anser dock att Jón Lárusson får finna sig i situationen. I ett beslut skriver ledamöterna att gästhemmet har tillstånd för sin verksamhet. Fotograferingen kan inte heller sägas vara så besvärande att den skulle föranleda någon åtgärd från kommunens sida.

Jón Lárusson är inte heller nöjd med kommunens beslut. Han säger i Fréttablaðið att hans trädgård är nattgästernas utsikt. Han upplever att det ständigt är turister som stirrar på honom - och nu har han tröttnat:
"Det är en sak att ha grannar som man känner, eller en massa folk som man inte känner alls. ... Om kommunfullmäktige inte anser att detta inte är något problem och ingen störning så är vi redo att byta fastighet med vilken fullmäktigeledamot som helst i sommar. Det borde inte vara något problem för dem att anta erbjudandet, eftersom detta inte är någon störning och att det tycks fullkomligt normalt att det tas bilder på människor och deras hem."
Än så länge har ingen kommunpolitiker erbjudit sig att byta bostad med Jón Lárusson.