fredag 29 maj 2015

Skyrfejden fortsätter - MS angriper ArlaArlas skyr förstår inte isländska eftersom tillverkaren är dansk. Det är isländska Mjólkursamsalans senaste utspel i skyrfejden mellan de två mejerierna. Konflikten uppstod i samband med att Arla lanserade skyr i Storbritannien. I marknadsföringen anspelade Arla på skyrs isländska ursprung och på Facebook påstod företaget - vilket var en lögn - att produktionen skedde på Island.

I en ny reklamfilm angriper alltså Mjólkursamsalan, MS, Arla just på grund av marknadsföringen. Det bakomliggande motivet är en förestående egen lansering av skyr i Storbritannien. Uppenbarligen vill Mjólkursamsalan försöka muta in ett revir.

Mjólkursamsalans höga svansföring i dispyten är dock inte helt lättbegriplig. Den skyr som av Kavli säljs på licens från mejeriet är exempelvis i Sverige tillverkad i Danmark. Och har lika lite att göra med Island som Arla.

Här kan du läsa mer om skyrfejden.