måndag 4 maj 2015

Utrikesministern: Informella möten ledde fram till EU-brev

I informella samtal med EU-ledare efterlyste unionen ett snart besked från Islands regering om hur ansökan skulle hanteras. Påstötningarna - som inte finns dokumenterade - ledde fram till det brev som Gunnar Bragi Sveinsson i mars i år skickade EU. Det skriver utrikesministern i ett interpellationssvar till Ljus framtids Brynhildur Pétursdóttir.

För snart två månader sedan förklarade Gunnar Bragi Sveinsson för EU att regeringens önskemål är att Island inte längre ska betraktas som ett kandidatland. Beskedet lämnade han i ett brev som varken behandlats i alltinget eller i utrikesnämnden. Däremot valde regeringen att inte formellt dra tillbaka ansökan om EU-medlemskap.

I debatten har Gunnar Bragi Sveinsson hävdat att ett av skälen till att brevet skrevs var upprepade uppmaningar från EU:s ledning. I en interpellation efterlyste Brynhildur Pétursdóttir, alltingsledamot för Ljus framtid, svar från utrikesministern om hur dessa önskemål framfördes till regeringen.

Redan i juni 2013, direkt efter att koalitionen mellan Framstegspartiet och Självständighetspartiet tagit makten, efterlyste enligt Gunnar Bragi Sveinsson dåvarande utvidgningskommissionären Štefan Füle ett besked från regeringen om medlemskapsförhandlingarnas framtid.

Samma budskap fick Gunnar Bragi Sveinsson på nytt i juli samma år vid ett möte med dåvarande ledarduon José Manuel Barroso och Herman van Rompuy. Även den litauiske utrikesministern Linas Linkevicius - som då representerade EU:s ordförandeland - framförde samma önskemål.

Motiveringen till att EU ville ha snabba besked från regeringen var att unionen ville undanröja den ovisshet som uppstod i samband med att den rödgröna regeringen i januari 2013 valde att lägga förhandlingarna på is. Eftersom högerkoalitionen direkt aviserade att den inte tänkte återuppta förhandlingarna undrade EU hur den nya regeringen såg på Islands ansökan om medlemskap.

Inget av dessa önskemål dokumenterades enligt Gunnar Bragi Sveinsson i skrift. I stället framfördes de vid olika tidpunkter vid möten med EU-företrädare. Samma budskap kom också från unionen vid flera presskonferenser i anslutning till sådana möten.

Gunnar Bragi Sveinsson har också sagt att det brev som skrevs i mars var resultatet av ett samråd med EU. Utrikesministern uppger att han i februari i år tog initiativ till kontakter med EU. Där ska syftet ha varit att deklarera att regeringen avslutar förhandlingarna om EU-inträde utan avsikt att återuppta dem. Även denna gång var det en informell dialog som ägde rum vid odokumenterade möten.

I interpellationssvaret skriver Gunnar Bragi Sveinsson vidare att han i september 2013 skickade ett brev till utvidgningskommissionären som aldrig besvarades. Vid denna tidpunkt hade regeringen upplöst alla förhandlingsdelegationer. Han skrev då att förhandlingarna stoppats och att det var oklart om de någon gång skulle återupptas.

Han gav samtidigt beskedet att regeringen då inväntade en rapport från Hagfræðistofnun vid Háskóli Íslands. Rapporten skulle både granska utfallet av de förhandlingar om inträdesvillkor som ägt rum och utreda hur EU förändrats sedan Island ansökte om medlemskap sommaren 2009.

Árni Páll Árnason, Socialdemokraternas ordförande, besökte nyligen den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet. Där uppmanade han dem enligt gruppens Twitterkonto att sätta press på EU-kommissionen för att Island inte ska förlora kandidatstatusen. Han utlovade också en folkomröstning i EU-frågan om partiet skulle komma till makten.

Här kan du läsa mer om Island och EU.