måndag 11 maj 2015

Vikval strandade vid Vogar på VatnsleysuströndEn död vikval drev i förra veckan i land nära Vogar på Vatnsleysuströnd. Den är sex till sju meter lång, vilket sannolikt betyder att det rör sig om ett ganska ungt djur. Vikvalen tros ha dött till havs och därefter ha sköljts iland av vågorna.