tisdag 21 juli 2015

Hundratals turiströsen jämnade med marken vid Þingvellir

Hundratals stenrösen byggda av turister har jämnats med marken vid Þingvellir. Rösena rensades bort eftersom de förstör växtligheten i nationalparken. Stenarna transporterades bort för att de inte ska kunna användas på nytt. Aktionen genomfördes av parkvakter, markägare och frivilliga. Området har nu försetts med skyltar som ska förhindra att besökare reser nya rösen.

På många platser i landet har turister rest stenrösen efter samma tradition som forna tiders rösen. Stenformationerna är i vissa fall skyddade med kulturminnesmärkning. I århundraden fungerade rösena som vägvisare genom obygden för ryttare och vandrare.

Turiströsena är allt annat än uppskattade av myndigheterna. Nya stenhögar brukar jämställas med vandalisering. Då och då genomförs också aktioner för att rensa bort den här typen av rösen.

Nyligen samlades markägare, nationalparksanställda och frivilliga för att rensa bort alla turiströsen från Heiðarbær vid Þingvellir. Ett hundratal rösen revs och omkring 40 ton sten transporterades bort. Samtidigt uppfördes skyltar som uppmanar besökare att inte bygga nya rösen.

Guiden Ari Arnórsson var en av dem som deltog. Han jämställer turiströsena med klotter och säger i Morgunblaðið att de kännetecknas av att de är små och dåligt gjorda. Men det stora problemet är att de förstör den känsliga växtligheten. Han tror dock inte att det är enbart utlänningar som bygger rösen, utan anser att det är troligt att de tar efter islänningar:
"Vi beter oss likadant när vi är utomlands. Då ser vi vad lokalbefolkningen gör och härmar dem. Jag har talat med många som har byggt sådana högar de senaste tjugo åren och alla vet vad de gör, men vill inte veta det. Därför är det inte tillräckligt att lösa detta med utbildning. Det vore som att kräva att biluthyrare skulle upplysa alla turister om att de inte får skita i trädgårdar. Det vet alla att det inte är tillåtet. Det är inte vår skyldighet att berätta för turister allt som inte är sed att göra här."
Vilborg Anna Björnsdóttir, ordförande för guidernas organisation Félag leiðsögumanna, säger i Fréttablaðið att inga reseledare uppmuntrar några turister att resa rösen. Hennes inställning är att alla stenhögar bör rensas bort:
"Detta är en fasa och detta bör avlägsnas överallt. ... Det är så att människor ger sig ut på en resa och känner att de behöver lämna något kvar efter sig för att säga 'jag var här'. Detta förstör naturen var det än är. Jag känner ingen som stöder detta ofog."
Skulptören Ásmundur Ásmundsson har en helt annan attityd till stenrösena. Han säger i Fréttablaðið att klagomålen på de stenhögar som turister lämnar efter sig sannolikt är utlänningshat i förklädnad. I stället anser han att islänningarna borde uppskatta de nya rösena:
"Naturligtvis är inte detta någon vandalism. Det är människor som kommer hit och skapar några vackra rösen för islänningarna att njuta av. Det är absurt att kalla detta vandalism."
Här kan du läsa mer om turiströsen och här kan du se nationalparksanställdas bilder från upprensningen.