söndag 8 november 2015

Åtta namnförslag på Skeiða- og Gnúpverjahreppur

En majoritet av de invånare som lämnat in förslag vill att Skeiða- og Gnúpverjahreppur behåller sitt namn. Bland dem som vill byta namn på kommunen finns sju olika förslag - och där älven Þjórsá förekommer i fyra av dem. Efter att ha fått in synpunkter från Örnefnanefnd får invånarna folkomrösta om kommunens namn.

Skeiða- og Gnúpverjahreppur är Islands näst längsta kommunnamn efter Grímsnes- og Grafningshreppur. Vid årsskiftet hade den sydisländska kommunen 518 invånare. Centralort är lilla Árnes, men majoriteten av befolkningen bor på gårdar i närheten av glaciärälvarna Hvítá och Þjórsá.

Kommunen bildades 2002 efter ett samgående mellan Skeiðahreppur och Gnúpverjahreppur. På senare tid har namnfrågan diskuterats allt mer. En enkät visade också att en majoritet av invånarna ville byta namn. Nyligen tog därför kommunfullmäktige initiativ till en insamling av förslag.

Totalt fick fullmäktige in 56 förslag fördelade på åtta olika namn. Lite drygt hälften ville att kommunen även i fortsättningen skulle heta Skeiða- og Gnúpverjahreppur. Övriga förslag var Eystribyggð, Eystrihreppur, Vörðubyggð, Þjórsárbakkar, Þjórsárbyggð, Þjórsárhreppur och Þjórsársveit.

Fyra förslag förespråkade alltså att Þjórsá skulle finnas med i namnet. Att eystri ('östra, östligare') finns med i två förslag beror på att kommunen är den östligast belägna i den norra delen av regionen Árnessýsla.

Fullmäktige har nu skickat förslagen till Örnefnanefnd, den statliga nämnd som lämnar rekommendationer om geografiska namn. Därefter ska förslagen enligt ett beslut i fullmäktige presenteras för invånarna i Skeiða- og Gnúpverjahreppur. Vilket kommunens namn blir avgörs sedan i en folkomröstning.

Här kan du läsa mer om namnbytet.