torsdag 12 november 2015

Första syriska flyktingarna riskerar inte hinna fram till jul

Schemat för Islands mottagande av flyktingar från Syrien riskerar att spricka. De tre kommunerna Akureyri, Kópavogur och Hafnarfjörður har ännu inte kommit överens med staten. Oenigheten gäller hur stor ersättning kommunerna får och hur länge den ska vara. Om inte frågan löses inom kort är det tveksamt om de första syriska familjerna kan anlända före jul.

I ett första steg kommer Island att ta emot 55 flyktingar från Syrien. Det handlar om tio familjer som sammanlagt består av 20 vuxna och 35 barn. Samtliga vistas i dag i flyktingläger i Libanon.

Regeringens mål har varit att flyktingarna ska anlända till Island före jul. Hälften får bostäder i Akureyri, en fjärdedel i Kópavogur och en fjärdedel i Hafnarfjörður. Men nu riskerar alltså tidplanen att spricka. Skälet är att välfärdsdepartementet och socialminister Eygló Harðardóttir ännu inte kommit överens med de tre kommunerna om villkoren för mottagandet.

Kommunerna hade tidigare satt den 10 november som sista datum för ett avtal. För varje dag som går ökar risken för att tidplanen inte håller. Förhoppningen är dock alltjämt att flyktingarna ska kunna vara framme i landet före årsskiftet.

Hur mycket kommunerna ska få i statlig ersättning för flyktingmottagandet och hur länge den ska betalas ut är de två frågor som ännu inte har lösts. Förhandlingar med departementet pågår. Rannveig Einarsdóttir, enhetschef i Hafnarfjörður, säger till RÚV att hon hoppas att ett avtal ska bli klart inom de närmaste dagarna:
"Kommunerna har kritiserat att avtalen hittills har varit för korta. De har bara varit på ett år. Så vi diskuterar bland annat det."
De 55 syriska flyktingarna kommer sannolikt att följas av fler grupper inom de närmaste åren. Det är också ett skäl till att kommunerna lägger stor vikt vid de avtal som nu förhandlas fram. De kommer sannolikt att fungera som modell för ersättningsnivåer när fler flyktingar anländer till Island.

Förberedelserna för att ta emot flyktingar pågår i de tre kommunerna. Kópavogur söker på hemsidan efter bostäder till familjerna. Det gäller långa hyreskontrakt med början den 1 december i år.

I Hof i Akureyri arrangerades i söndags en välgörenhetskonsert där intäkterna går till Röda korset. Pengarna ska gå till flyktingbarn och göra det möjligt för dem att utöva idrott eller ägna sig åt andra fritidsintressen.

Akureyri var första kommunen i landet som anmälde sitt intresse för att ta emot flyktingar från Syrien. Silja Dögg Baldursdóttir, ordförande för kommunens råd för sociala och mänskliga rättigheter, säger till RÚV att uppslutningen från invånarna har varit stark. Bland annat har flera företag hört av sig om möjliga arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att inte stressa flyktingarna eftersom de har traumatiska upplevelser bakom sig:
"Det förväntas absolut att de kommer att behöva mycket själslig vård eller stöd när de kommer. Det sägs ofta att när flyktingar kommer så är de inte redo att börja tala direkt. De behöver anpassa sig till nya omständigheter och inse att de har kommit i tryggt skydd."
Vid månadsskiftet hade 275 personer sökt asyl på Island i år. Det är det högsta antalet någonsin. Av dessa kom 94 från Albanien, 26 från Syrien, 18 från Makedonien, 14 från Kosovo och 13 från Irak. Trots att albaner utgör den i särklass största gruppen har de mycket små chanser att få asyl på Island. Myndigheterna räknar Albanien som en demokrati där det varken förekommer strider eller systematiska förföljelser.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.