söndag 22 november 2015

Isländska pirater vill införa medborgarlön

Piratpartiet vill införa medborgarlön på Island. Genom att garantera alla medborgare en viss inkomst kan fattigdomen utrotas samtidigt som skillnaderna mellan olika samhällsgrupper minskar. Den skulle också lätta trycket på socialförsäkringssystemet. Hur stor lönen ska bli och hur den ska finansieras vill Piratpartiet utreda.

För andra gången lägger Piratpartiet i alltinget ett förslag om att införa medborgarlön på Island. Första gången hann inte förslaget behandlas. Nu är målet att socialministern under hösten 2016 ska presentera en utredning om hur idén skulle kunna förverkligas.

Ett av skälen till att införa medborgarlön är att 11,1 procent av islänningarna enligt Hagstofa Íslands ligger under den nedre inkomstgräns där det anses vara möjligt att klara sig. Många av dessa riskerar social isolering.

Genom att garantera alla medborgare en inkomst tillräckligt stor för att klara sig på skulle fattigdomen i samhället försvinna. Medborgarlönen skulle också minska avstånden mellan olika samhällsgrupper. Inte minst skulle den enligt Piratpartiet minska socialförsäkringssystemets börda.

Medborgarlönen skulle betalas ut oavsett om personen arbetar eller har andra intäkter. Även en person med en stor förmögenhet men som inte arbetar skulle alltså ha rätt till medborgarlön. Den ska främst betraktas som en statlig grundplåt för att garantera invånarnas sociala och ekonomiska rättigheter.

Hur stor medborgarlönen skulle bli och hur den skulle finansieras framgår inte av förslaget. De punkterna ingår i den utredning som Piratpartiet vill att socialministern ska göra.

Att ministern ska behöva genomföra en sådan utredning är dock inte sannolikt. Inget tyder på att det i alltinget skulle gå att samla en majoritet för att införa medborgarlön.