måndag 30 november 2015

Nämnd nobbar nya namn på Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Sju nya förslag finns på namn till kommunen Skeiða- og Gnúpverjahreppur. Men statliga Örnefnanefnd gör tummen ned för samtliga. Ett av förslagen underkänns av ordbildningsskäl. De övriga sex anser nämnden vore olämpliga av olika skäl. Kommunen har planerat en folkomröstning om ett namnbyte under december.

Skeiða- og Gnúpverjahreppur bildades 2002 vid ett samgående mellan Skeiðahreppur och Gnúpverjahreppur. Kommunen har 518 invånare och en yta på 2 231 kvadratkilometer. Centralort är Árnes. Kommunen sträcker sig mellan glaciärälvarna Hvítá i väster och Þjórsá i öster.

En majoritet av kommuninvånarna har sagt sig vara för ett namnbyte. Sju förslag inkom när kommunfullmäktige efterlyste nya namn. Förslagen har nu granskats av Örnefnanefnd, den statliga ortnamnsnämnden.

Nämndens slutsats är att kommunen bör behålla namnet Skeiða- og Gnúpverjahreppur. Namnet går långt tillbaka i tiden, uppfyller kraven på skydd av ortnamn och namngivning och följer isländska språkregler.

Ett av det sju förslagen, Vörðubyggð, får underkänt av nämnden. Dels är namnet inte förenligt med isländsk ordbildning, dels ligger Vörðufell delvis utanför kommungränsen.

De sex övriga förslagen är enligt Örnefnanefnd olämpliga. Eystribyggð och Eystrihreppur får tummen ned eftersom förleden eystri- förknippas med östra Island och inte, vilket förslagsgivarna använde som argument, den östligaste kommunen i regionen Árnessýsla.

Älven Þjórsá finns i förslagen Þjórsárbakkar, Þjórsárbyggð, Þjórsárhreppur och Þjórsársveit. Nämnden avråder från att använda Þjórsá i kommunnamnet eftersom älven ligger i flera kommuner och därför inte är ett kännetecken just för Skeiða- og Gnúpverjahreppur.

Efterleden -byggð passar inte heller eftersom den enligt nämnden är mer lämplig när en kommun består både av tätorter och landsbygd. Däremot lämpar sig efterleden -hreppur för kommuner som - precis som Skeiða- og Gnúpverjahreppur - helt och hållet eller nästan enbart består av glesbygd.

Kommunen håller ett informationsmöte om förslagen och Örnefnanefnds rekommendationer i kväll. När fullmäktige samlas den 2 december ska frågan om en folkomröstning behandlas. Planen har tidigare varit att folkomrösta om namnet under december. Frågan är nu om nämndens utlåtande får kommunpolitikerna att tänka om.

Här kan du läsa mer om det planerade namnbytet.