fredag 13 november 2015

Piratpartiet störst - Ljus framtid under spärren till alltinget

Med 36,3 procent av väljarstödet är Piratpartiet alltjämt störst på Island. I Fréttablaðiðs senaste väljarbarometer är gapet ned till Självständighetspartiet 7 procentenheter. Inget annat parti har tvåsiffrigt stöd i opinionen. Både Socialdemokraterna och Ljus framtid noteras för historiskt usla siffror. Hade det varit val till alltinget i dag hade Ljus framtid ramlat ur alltinget.

Partisympatimätningen är den första i Fréttablaðið sedan i juni. Opinionsläget har dock inte förändrats mycket under dessa fem månader. Nöjda med läget kan egentligen bara Piratpartiet vara. Övriga fem partier i alltinget befinner sig mer eller mindre i kris - även om läget är allvarligare för vissa.

Piratpartiet får 36,3 procent, en nedgång med 1,2 procentenheter jämfört med föregående mätning. Samtidigt backar Självständighetspartiet 0,2 procentenheter till 29,3 procent. Avståndet mellan landets två största partier krymper därmed till 7 procentenheter.

Gapet mellan partierna är betydligt större i åldersgruppen 18 till 49 år. Där sympatiserar 45,2 procent med Piratpartiet och 25,2 procent med Självständighetspartiet. Bland islänningar som har fyllt 50 år är Självständighetspartiet större - 33,9 procent mot 26,5 procent för Piratpartiet.

Både Framstegspartiet och Gröna vänstern får bland islänningar i allmänhet 9,9 procent. För Gröna vänstern innebär det en uppgång med 2,6 procentenheter och för Framstegspartiet med 1,4 procentenheter.

Socialdemokraterna tappar 2,9 procentenheter till 8,2 procent. Det är partiets sämsta opinionssiffra någonsin i Fréttablaðiðs mätningar.

Även Ljus framtid befinner sig i en djup kris. Partiet får nu bara 2,9 procent, en tillbakagång med 0,4 procentenheter. Om det vore val till alltinget i dag hade Ljus framtid alltså varit långt ifrån att klara femprocentsspärren.

Med det här stödet hade Piratpartiet enligt Fréttablaðið fått 25 av alltingets 63 mandat. Därmed hade partiet kunnat bilda majoritet med antingen Självständighetspartiet eller Gröna vänstern. Självständighetspartiet får tjugo mandat, Gröna vänstern sju, Framstegspartiet sex och Socialdemokraterna fem.

Piratpartiet får flest mandat i samtliga valkretsar utom den nordvästra, där Självständighetspartiet får tre platser mot Piratpartiets två. I nordost och söder får bägge partierna tre respektive fyra mandat. I norra Reykjavík får Piratpartiet sex mandat och i södra Reykjavík och den sydvästra valkretsen fem mandat. Det var i dessa tre distrikt som Piratpartiet i förra valet kunde räkna hem sina enda platser i alltinget - en från varje distrikt. I Reykjavíkdistrikten får Självständighetspartiet tre mandat var och i söder fyra mandat.

Framstegspartiet blir helt utan mandat i Reykjavík och har starkast stöd på landsbygden. Gröna vänstern går av tradition bäst i nordost, där tidigare partiledaren Steingrímur J. Sigfússon är hemmahörande, där partiet får två platser. Socialdemokraterna har starkast stöd i den sydvästra valkretsen - den enda där partiet får två mandat.

Men krisen gäller inte bara Socialdemokraterna och Ljus framtid. Även koalitionsregeringen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet är impopulär. I dagsläget ser den ut att ha små möjligheter att bli återvald våren 2017.

I Fréttablaðiðs mätning svarar 59 procent att de inte stödjer regeringen medan 41 procent ställer sig bakom högerkoalitionen. Fler män än kvinnor uppskattar regeringens arbete. Bland män är det 47 procent som stödjer regeringen - men det är bara 36 procent av kvinnorna som delar den åsikten.

Yngre väljare är mer skeptiska till regeringen än äldre väljare. Bland islänningar i åldern 18 till 49 år är det 39 procent som stödjer regeringen. Bland islänningar som har fyllt 50 år ökar stödet till 44 procent.

Missnöjet med regeringen är störst i Reykjavík. I huvudstaden är det bara 36 procent som stödjer regeringen. I den nordvästra valkretsen är stödet 39 procent, i sydväst 43 procent, i nordost 48 procent och i söder 49 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.