torsdag 19 november 2015

President anklagar Saudiarabien för att skapa extremister

Saudiarabiens ekonomiska bidrag till muslimska församlingar riskerar att fostra extrema islamister. Det hävdar president Ólafur Ragnar Grímsson i Vísir. Han nämner inte Saudiarabien vid namn - men konungariket är den enda staten som stämmer in på presidentens beskrivning. Ólafur Ragnar Grímsson anser att Island därför måste vara vaksamt.

För tre år sedan tog Menningarsetur múslima á Íslandi - den minsta och mest radikala av landets två muslimska samfund - över Ýmishúsið i Reykjavík. Fastigheten används i dag bland annat som moské och skola. Köpet ska enligt RÚV ha finansierats av al-Risalah i Örebro, men pengarna ska i sin tur ha haft sitt ursprung i Saudiarabien.

Vid ett möte med den saudiske ambassadören tidigare i år fick Ólafur Ragnar Grímsson beskedet att Saudiarabien var redo att gå in med en miljon dollar i ett planerat moskébygge i Reykjavík. Det samfund som har fått tomten är dock Félag múslima á Íslandi - och där ledningen inte alls kommit överens med ledningen för utbrytarförsamlingen Menningarsetur múslima á Íslandi.

Alla tankar på att de två samfunden skulle samsas om en moské avvisades. Många frågor återstår dock om erbjudandet från Saudiarabien. I synnerhet eftersom Félag múslima á Íslandi aldrig från annat håll än Ólafur Ragnar Grímsson fått någon information om det möjliga bidraget.

I ledningen fanns det också olika åsikter om vad samfundet skulle göra om pengarna faktiskt blev verklighet. Vissa ville ta emot dem mot villkoret att Saudiarabien inte skulle lägga sig i samfundets affärer, medan andra ville säga nej med hänvisning till diktaturen och avsaknaden av mänskliga rättigheter i landet.

Salmann Tamimi tog nyligen över efter Sverrir Agnarsson som ledare för Félag múslima á Íslandi. Sverrir Agnarsson har hävdat att maktskiftet skedde under kuppartade former. Salmann Tamimi har inte gett några intervjuer efter valsegern. Men det ryktas att inställningen till bidrag från Saudiarabien kan ha varit en av faktorerna bakom bytet.

Tidigare har Sverrir Agnarsson hållit dörren öppen för pengar från Saudiarabien så länge som de inte åtföljdes av några villkor, exempelvis inflytande över samfundets religiösa inriktning. Salmann Tamimi har däremot sagt att det vore otänkbart att ta emot bidrag från Saudiarabien, ett land som han refererat till som "fasciststat".

Även sprickan mellan de två samfunden har länge varit djup. I samband med att Menningarsetur múslima á Íslandi köpte Ýmishúsið gick Sverrir Agnarsson ut och kallade al-Risalah för extremister. Han var däremot osäker på om han skulle klassa samfundet som farligt.

Ólafur Ragnar Grímsson har alltså tidigare agerat budbärare mellan Saudiarabien och Félag múslima á Íslandi. I kölvattnet efter fredagens terrordåd i Paris är det dock Menningarsetur múslima á Íslandi som han talar om - dock utan att nämna varken samfundet eller Saudiarabien. Men det finns inte någon annan religiös församling eller något annat land som stämmer in på beskrivningen.

Presidenten säger till Vísir att al-Risalah fungerar som Saudiarabiens förlängda arm. Samfundet förespråkar enligt Ólafur Ragnar Grímsson en tolkning av islam som riskerar att skapa en grogrund för våldsbejakande extremism:
"Vi måste på ett realistiskt sätt inse att vi inte är en ö i denna värld. Och när vi får veta, som jag fick vid ett möte med representanter för ett främmande land för en tid sedan, att ett rike som har fostrat extrem islam och de grupper som har gått till angrepp mot den västerländska civilisationen har bestämt sig för att blanda sig i religion på Island, är det naturligtvis ett tecken på att vi inte är en ö i denna värld. Och det finns åtskilliga andra exempel som visar oss att vi inte kan diskutera dessa frågor på ett sätt som om det vore någon annans problem. Detta beslut från ett främmande land att blanda sig in i religion på Island på samma sätt som det gjorts över hela världen, finansierat skolor där extrem islam utvecklas, och med unga män som har växt upp med de attityderna, är det en tillrättavisning till oss islänningar om att vi måste börja på en ny debatt. Samtidigt som vi inte ska fördöma flyktingar och springa ifrån det mångkulturella och toleranta samhället, så ska vi inte heller leva med barnslig naivitet om att det är möjligt att genom några åtgärder inom området tolerans och sociala reformer att ta itu med detta problem."
I princip säger alltså Ólafur Ragnar Grímsson att hans uppfattning är att al-Risalah - med förgreningar i andra länder - riskerar att fostra extremister. Även om församlingen är radikalare än exempelvis Félag múslima á Íslandi finns det dock inga konkreta uppgifter som länkar Menningarsetur múslima á Íslandi till våldsbejakande extremism.

Här kan du läsa mer om ledarbytet inom Félag múslima á Íslandi.