onsdag 25 november 2015

Presidenten i nytt angrepp mot bidrag från Saudiarabien

President Ólafur Ragnar Grímsson fortsätter att peka ut Saudiarabien som en kraft som sprider en extrem tolkning av islam även till Island. Men ingen av landets två muslimska församlingar har direkt tagit emot några bidrag från Saudiarabien. Samtidigt vill nu Självständighetspartiet i Reykjavík veta hur Félag múslima á Íslandi ska finansiera bygget av en moské på Sogamýri.

Efter terrordåden i Paris har flera isländska politiker börjat debattera extrema tolkningar av islam. President Ólafur Ragnar Grímsson pekade nyligen ut Saudiarabien som en politisk kraft som lägger stora summor på att sprida extremläror. Saudiarabien har tidigare sagts vara redo att donera en miljon dollar till ett moskébygge i Reykjavík.

I söndags upprepade Ólafur Ragnar Grímsson sina farhågor i en intervju i RÚV. Han sade att attentaten i Paris innebar en ny situation som krävde en debatt om islamistisk extremism med helt nya förutsättningar:
"Vi måste ha kurage och mod för att se detta faktum i ögonen. Att inom islam finns en grupp skapad utifrån en extrem tolkning av denna tro som anser att det är försvarbart att döda alla, oavsett om de är muhammedaner eller västerlänningar eller kristna som inte vill underkasta sig islams absoluta, obegränsade, överväldigande lag."
I intervjun med RÚV tog Ólafur Ragnar Grímsson åter upp Saudiarabiens ekonomiska bidrag till muslimska samfund i utlandet. Även detta beskrev han som en ny situation för Island:
"Vilka är intressena och anledningarna till att en stat som framför alla andra stater har stött islamistisk extremism nu har börjat engagera sig här på Island för hur tron praktiseras? Och när människor frågar: 'Berör detta oss på något sätt?' så svarar jag på det sättet att jag pekar på det faktum att republikens president, kommunledningen i Reykjavík, ledarna för dessa samfund på Island, alla dessa parter har de senaste månaderna på ett eller annat sätt behövt lägga sig i det som Saudiarabien försöker göra på Island. Och det är en ny verklighet för vårt lilla land."
Félag múslima á Íslandi - den större av de två muslimska samfunden i landet - har av Reykjavíks kommun fått en tomt på Sogamýri avsedd för ett moskébygge. Målet är att bygget ska komma i gång i vår. Hur det ska finansieras är dock inte klart.

Ledningen har tidigare sagt att det är omöjligt att finansiera bygget utan stöd från utlandet. Samtidigt vill den inte låta utomstående ha något inflytande över trosinriktningen. Vid det senaste mötet i kommunstyrelsen undrade Självständighetspartiet varifrån Félag múslima á Íslandi skulle få pengar till bygget.

Félag múslima á Íslandi säger sig aldrig ha fått något erbjudande från Saudiarabien om ekonomiskt stöd. I ledningen finns det också personer som motsätter sig gåvor från Saudiarabien eftersom det är en diktatur där mänskliga rättigheter inte respekteras.

Inte heller Menningarsetur múslima á Íslandi - den något mindre av de två muslimska samfunden - ska ha fått något direkt erbjudande om stöd från Saudiarabien. Samfundet har i dag lokaler i Ýmishúsið i Reykjavík. Byggnaden köptes av Stofnun múslima á Íslandi för pengar från Saudiarabien som tagit vägen genom Sverige. Stofnun múslima á Íslandi hyr i sin tur ut byggnaden till Menningarsetur múslima á Íslandi.

En som ifrågasätter Ólafur Ragnar Grímssons uttalanden är Baldur Þórhallsson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands. Han säger till RÚV att presidenten tycks ha övergett den traditionella rollen som en enande kraft i samhället. I stället hävdar han att Ólafur Ragnar Grímsson underblåser misstro och rädsla:
"Det är anmärkningsvärt att Islands president har låtit sina ord falla på det sättet att de har lett till splittring i samhället, konflikter och angrepp snarare än enighet och solidaritet. Därför är det inte att undra på att många i tider som dessa kanske funderar över presidentämbetets roll."
I helgen utsattes Menningarsetur múslima á Íslandis lokaler i Reykjavík för skadegörelse. Någon hade sprejat symboler på fasaden och på taket. Någon misstänkt finns inte. Polisens blivande hatbrottsexpert, Eyrún Eyþórsdóttir, har enligt Vísir kopplats in i utredningen.

Här kan du läsa mer om Ólafur Ragnar Grímssons uttalanden om Saudiarabien.