onsdag 18 november 2015

Sumerisk religion återuppstår för att ersätta medlemmar

Zuisterna är Islands minsta religiösa samfund. Länge såg det ut som att samfundet skulle upphöra när myndigheterna inte lyckades hitta någon företrädare. Men nu ska denna religion - som har sina rötter hos sumererna för 7 000 år sedan - återuppstå. Och det är inte för att komma över några statsbidrag. I stället tänker zuisterna återbetala alla bidrag.

En ny regel säger att ett religiöst samfund måste ha minst 25 registrerade medlemmar för att kunna få statliga bidrag. Bidragen kommer från skattebetalarna och ger församlingarna 10 000 isländska kronor om året för varje medlem som har fyllt 16 år.

Zuisterna - eller Félag zúista á Íslandi - grundades våren 2013 och hade två registrerade medlemmar den 1 januari 2014. Under förra året fördubblades antalet till fyra medlemmar. Men avståndet till minimikravet på 25 medlemmar var alltså fortsatt stort.

Myndigheterna skulle därför avregistrera samfundet. Men det skulle visa sig lättare sagt än gjort. Sysselmannen i Norðurland eystra hittade ingen att delge beskedet. Zuisternas tidigare kontaktperson sade sig inte längre ha något med samfundet att göra. I våras gick därför sysselmannen ut med en annons i Lögbirtingablað med uppmaningen om att en företrädare skulle höra av sig.

Nu berättar Vísir att zuisterna har återuppstått. I juni i år utsågs en ny ledning. Arnór Bjarki Svarfdal - en av sex personer i den nya styrelsen - uppger att samfundet har omkring tjugo medlemmar - möjligen tillräckligt många för att klara sig från myndigheternas miniminivå.

Men det är inte pengarna som lockar samfundet. I ett pressmeddelande på zuisternas återuppståndna hemsida lovar samfundet att återbetala statsbidraget till medlemmarna. Skälet till att zuisterna inte vill ta emot bidrag är att allt arbete sker ideellt och oavlönat.

Det är inte bara samfundets storlek och dess inställning till bidrag som sticker ut. Island kan enligt Stundin vara den enda platsen i världen där det i dag finns ett levande och registrerat zuistiskt samfund. Religionen har nämligen sina rötter hos sumererna som levde i Mesopotamien för omkring 7 000 år sedan. Med tiden spred den sig i regionen.

Ett av zuismens kännetecken är tron på flera gudar. Alla gudar har mänsklig skepnad. Viktigast är kanske vattenguden Enki, som beskrivs som den som utformat universum. 

De isländska zuisterna baserar en rad ställningstaganden på den ursprungliga religionens förutsättningar. Samfundet motsätter sig till exempel både registrering av religiös tillhörighet och ekonomiska bidrag till trossamfund. Zuisterna vill heller inte att trossamfund ska ha några som helst fördelar gentemot andra organisationer.

Zuisterna motsätter sig att religiösa samfund har rätt att till exempel döpa eller viga människor. Nu är det visserligen möjligt att ordna dop och bröllop genom zuisterna, men prislappen är 100 miljoner isländska kronor. Syftet med den skyhöga kostnaden är att avskräcka. Enligt samfundet ska inga religioner ha med sådant att göra, utan det ska i stället bli en uppgift för myndigheterna.

Om zuisterna lyckas uppfylla dessa mål ska samfundet läggas ned. Men på Twitter nämns två andra skäl till att gå med:
"1. Du får församlingsskatten återbetald.
2. Om du inte gör det bränner stridsgudinnan Innana dig."
Med fyra medlemmar vid årsskiftet var Félag zúista á Íslandi det minsta trossamfundet i landet. Näst minst var Endurfædd kristin kirkja, Återfödd kristen kyrka, med sju medlemmar. Störst var statskyrkan med 242 743 medlemmar. Det största icke-kristna samfundet var asatrosamfundet med 2 675 medlemmar.