söndag 27 december 2015

Andra månaden i rad med stigande arbetslöshet på Island

Arbetslösheten på Island ökade under november till 2,7 procent. De största ökningarna skedde på landsbygden. Men det är bara på sydvästra Island - inklusive Reykjavíkområdet - som arbetslösheten är högre än riksgenomsnittet. Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att fler islänningar står utan jobb i december.

I oktober i år bröts en trend med sjunkande eller oförändrade arbetslöshetssiffror. Då steg arbetslösheten till 2,6 procent efter att i september ha varit nere på 2,4 procent - den lägsta nivån sedan finanskraschen drabbade Island hösten 2008.

Under november steg arbetslösheten till 2,7 procent. Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att den fortsätter att stiga under december. I regel brukar arbetslösheten på grund av olika säsongsberoende näringar vara som högst mellan januari och mars. Myndigheten räknar dock med att den hamnar under 3 procent. I så fall skulle den hamna under 3 procent åtta månader i rad.

Högst var arbetslösheten i november på Suðurnes med 3,4 procent, en ökning med 0,3 procentenheter. Därefter följde Reykjavíkområdet med 2,8 procent (oförändrat), Norðurland eystra 2,7 procent (+0,3), Västfjordarna 2,2 procent (-0,5), Suðurland 2,2 procent (+0,3), Austurland 2 procent (-0,1), Vesturland 1,9 procent (+0,2) och Norðurland vestra 1,2 procent (+0,1).

Sex isländska kommuner hade full sysselsättning under november: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Akrahreppur och Skagabyggð i Norðurland vestra och Borgarfjarðarhreppur och Fljótsdalshreppur i Austurland. I Fljótsdalshreppur har det inte på hela året funnits en enda person som någon gång varit inskriven som arbetslös.

Nästan varannan arbetslös har varit utan jobb i ett halvår. Och nästan var fjärde har saknat jobb i över ett år. Var sjunde arbetslös var mellan 18 och 24 år. Utländska medborgare utgör en femtedel av det totala antalet arbetslösa. Av dessa var i sin tur tre av fem polska medborgare.

Kvinnor är fortfarande arbetslösa i större utsträckning än män, men fler män hamnade utanför arbetsmarknaden under november. Då var 2,3 procent av männen arbetslösa jämfört med 3,2 procent av kvinnorna. Västfjordarna är den enda regionen i landet där antalet arbetslösa män överstiger antalet arbetslösa kvinnor.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.