tisdag 15 december 2015

Róbert Marshall vill Katrín Jakobsdóttir ska leda Island

Behovet av nya arbetsmetoder i alltinget och demokratiska reformer är så stort att en opolitisk regering bör styra landet. Undantaget blir Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir som är betrodd långt utanför de egna leden. Därför bör hon bli Islands nästa statsminister. Det anser Róbert Marshall, alltingsledamot för Ljus framtid.

Den styrande högerregeringen håller på att göra sig lika impopulär bland medborgarna som den tidigare rödgröna koalitionen. Samtidigt är det uppenbart att stödet för oppositionspartierna sviktar. Medan Piratpartiet - som anstränger sig för att inte uppfattas som en del av den politiska eliten - har stöd av en tredjedel av väljarkåren befinner sig övriga tre oppositionspartier närmast i kris.

För Gröna vänstern är dagens politiska läge acceptabelt. Partiet får runt 10 procent i opinionsmätningarna, en siffra som historiskt sett inte är någon katastrof. Värre är det för Socialdemokraterna. Stödet ligger på ungefär samma nivå som Gröna vänsterns - något av en mardröm för det parti som grundades med målet att ena den isländska vänstern.

Men allra värst är läget för Ljus framtid. Partiet skulle om det var val i dag hamna utanför alltinget. Trots ett partiledarbyte har inte den negativa utvecklingen vänt.

De interna dispyterna är heller inte över. I höstas närmast tvingades ordföranden Guðmundur Steingrímsson och gruppledaren Róbert Marshall bort från sina poster. Formellt slutade de frivilligt, men annars hade bägge sannolikt röstats bort på höstens landsmöte. Det hade varit en prestigesmäll som varken Guðmundur Steingrímsson eller Róbert Marshall kunnat hantera.

Den som trädde fram och öppet kritiserade ledningen var grundaren Heiða Kristín Helgadóttir. Innan Róbert Marshall insåg att varken han eller Guðmundur Steingrímsson hade en majoritet av medlemmarna på sin sida försökte han svara genom att smutskasta Heiða Kristín Helgadóttir.

När Ljus framtid bildades var kopplingarna till Bästa partiet i Reykjavík starka. Sedan dess har Jón Gnarr tagit avstånd från Ljus framtid och Heiða Kristín Helgadóttir tvingat fram ett nytt ledarskap. Den glans som Ljus framtid lånade från Bästa partiet har sedan länge försvunnit.

Internt har kritiken gått ut på att Guðmundur Steingrímsson och Róbert Marshall inte lyckats att föra ut partiets politik. Kompis- och ledarduon har inte sällan osmickrande beskrivits både som lat och gubbig. Och Ljus framtid har beskrivits som ett sätt för de två att behålla sina platser i alltinget.

Ljus framtid tycks helt enkelt ha tappat gnistan. Partiet är mest känt för att grotta ned sig i närmast obetydliga frågor. Något reellt politiskt inflytande har partiet aldrig haft. I stället har fler och fler väljare börjat att döma ut det som profillöst.

Inte helt oväntat blev det Heiða Kristín Helgadóttir som pekade ut en möjlig väg framåt. Nyligen hoppade hon in som ersättare i alltinget i stället för Björt Ólafsdóttir. Inom ett par månader gjorde hon större avtryck i samhällsdebatten än vad Guðmundur Steingrímsson och Róbert Marshall gjort tillsammans sedan valet våren 2013.

Heiða Kristín Helgadóttir blev snabbt en förespråkare för jämställdhet och en förkämpe för huvudstaden Reykjavíks intressen. Där finns kanske det enda hoppet för Ljus framtid. Partiet tycks sakna kraft att bli något annat än en skugga av Socialdemokraternas eller Framstegspartiets liberala falanger. Men det finns inget parti som verkligen fokuserar på just Reykjavíks bästa. Där mejslade Heiða Kristín Helgadóttir ut en tänkbar politisk nisch.

Men en sådan nisch är knappast vad Róbert Marshall eller Guðmundur Steingrímsson tänkt sig. Samtidigt tycks partiet ha fastnat under femprocentsspärren till alltinget.

Róbert Marshall föreslår nu att partierna till vänster om den politiska mittfåran enas inför nästa val. Genom att valsamverka skulle Ljus framtid tillsammans med Socialdemokraterna, Gröna vänstern och Piratpartiet kunna ta regeringsmakten. På Facebook skriver han att det är nödvändigt:
"Island behöver räddas. Vi har fastnat i angreppspolitik som orsakar stagnation och förfall. Debatten är förstörd och leder till dåliga beslut."
För att återvinna väljarnas förtroende och för att förbättra den politiska kulturen i alltinget vill Róbert Marshall inrätta en icke-politisk regering. Han vill att den ska ledas av Gröna vänsterns ordförande Katrín Jakobsdóttir. Övriga ministrar ska vara opolitiska ämnesexperter. Genom valsamverkan ska de fyra partierna ställa upp tillsammans.

Skälet till att valet faller på Katrin Jakobsdóttir är att hon är landets mest betrodda politiker. Róbert Marshall är heller inte först om att föra fram henne som en tänkbara ledare för en samlad opposition. Det har även författaren Jón Kalman Stefánsson gjort.

Oppositionspartierna har under året också tagit steg mot ett tätare samarbete. De fyra har presenterat ett gemensamt budgetförslag. Flera har också sagt sig vara beredda att enas om att folkomrösta om det förslag till ny grundlag som för två år sedan aldrig nådde fram till omröstning.

Förslaget hade knappast kommit om Ljus framtid haft bättre opinionssiffror. Samtidigt återspeglar det partiets grundproblem. Inledningsvis lånade det strålglans från Bästa partiet. Nu är det i stället Katrín Jakobsdóttirs strålglans som ska rädda Róbert Marshall och Guðmundur Steingrímsson kvar i alltinget ännu en mandatperiod.

Här kan du läsa mer om Ljus framtids kris.