torsdag 21 januari 2016

Reykhólahreppur säger nej till kommunbyte för Flatey

Historiska, kulturella och praktiska skäl gör att Reykhólahreppur inte vill låta Flatey bli en del av Stykkishólmsbær. Kommunfullmäktige kör därmed över de sex öborna och deras önskemål om att i stället få tillhöra den kommun som de har mest kontakter med. Fullmäktige uppmanas dock att ompröva sitt beslut - men så blir det inte.

Flatey är i dag den enda bebodda ön i Breiðafjörður på västra Island. Sex vuxna personer finns folkbokförda på Flatey. Men under sommarmånaderna bor över hundra personer i husen på ön.

Sedan 1987 ingår Flatey i Reykhólahreppur i sydöstra Västfjordarna. Invånarna har dock betydligt mer kontakter med Stykkishólmur på Snæfellsnes i söder. Det är hit öborna reser för att handla, utföra ärenden och besöka läkare och annan vård.

Öbornas livlina är färjan Baldur som dagligen seglar över Breiðafjörður. Under vintern stannar den dock bara till på Flatey om det finns resenärer som har förbokat och om vädret gör så att det är möjligt att lägga till. Det blir dock minst två stopp i veckan på Flatey med post och förnödenheter.

Färjan går mellan Stykkishólmur och Brjánslækur i Västfjordarna. Seglingen mellan Flatey och Brjánslækur är avsevärt kortare än färden till Stykkishólmur, men i Brjánslækur finns ingen samhällsservice utöver hamnen.

Sedan länge finns det på Flatey ett utbrett missnöje på för öborna flera viktiga punkter. Färjetrafiken under vintern är en sådan punkt, men där handlar det främst om hur avtalet mellan staten och det rederi som driver trafiken ska tolkas. En annan punkt är hamnen. Förhållandena i fjorden är sådana att det inte finns något ställe på ön där båtar kan ligga året runt.

För ett år sedan vände sig de sex året runt-boende till Stykkishólmsbær med en förfrågan om Flatey skulle kunna byta kommun. Gensvaret var positivt. Men Reykhólahreppur säger nej. Kommunen vill inte att ön i stället ska tillhöra Stykkishólmsbær.

Enligt fullmäktiges beslut finns det starka argument för att Flatey ska fortsätta att tillhöra Reykhólahreppur. Ön beskrivs som historiskt och kulturellt knuten snarare till Reykhólar än Stykkishólmur. Kommunen äger till exempel mark på ön. Flatey ingår också i ett område som är av yttersta vikt för näringslivet i kommunen. Det är bland annat runt Flatey som Þörungaverksmiðjan - ortens största privata arbetsgivare - samlar tång och alger.

För Reykhólahreppur anser fullmäktige att det är viktigt att Flatey inte får byta kommun. Kommunpolitikerna kan heller inte se att öbornas livsvillkor skulle förbättras med en anslutning till Stykkishólmsbær. De tycker inte att det är märkvärdigt att Flateys invånare främst utnyttjar den service som finns i en annan kommun. Samma sak gäller boende i Reykhólar som ibland uträttar ärenden i Búðardalur, Hólmavík eller Reykjavík.

Samtidigt säger sig fullmäktige se med stort allvar på att öborna inte ser sig som fullgoda kommuninvånare. Reykhólahreppur ska därför arbeta med att göra de boende på Flatey mer delaktiga. Hur det ska gå till sägs dock inte i beslutet.

Framfarafélag Flateyjar är en förening som representerar personer som har sommarhus på Flatey, men som inte är folkbokförda på ön. I ett uttalande beklagar föreningens styrelse Reykhólahreppurs beslut. Det är ett ställningstagande som enligt styrelsen främst tycks ta hänsyn till kommunens intressen i stället för öbornas bästa.

Föreningen vill att fullmäktige förklarar hur Reykhólahreppur bättre ska kunna tjäna öborna. I dag är det enligt uttalandet föreningens medlemmar som genom volontärarbete på Flatey utför många av de uppgifter som egentligen är kommunens ansvar. Det gäller renhållning, underhåll av vägar och stigar med mera.

Vidare underkänner styrelsen argumentet om att Þörungaverksmiðjans verksamhet skulle riskera att påverkas av ett kommunbyte. Fabriken fanns i Reykhólar redan på den tiden när Flaeyjarhreppur var en självständig kommun. Möjligheterna att samla tång och alger runt Flatey var inte annorlunda då än nu.

Ett annat argument som Framfarafélag Flateyjar för fram är planerna på kommunsammanslagningar i regionen. Det skulle kunna innebära att den kommunala administrationen hamnar i till exempel Hólmavík eller Búðardalur i stället för Reykhólar. Då skulle öborna hamna ännu längre bort från administrationens centrum.

I ett nytt svar upprepar fullmäktige i Reykhhólahreppur det negativa beskedet. Kommunen säger sig inte ha några ekonomiska intressen av Flatey. Vidare påpekas det att kommunen bland annat har tagit upp frågan om bryggan och att brandförsvaret på ön ska förbättras.

Dessutom utlovar Reykhólahreppur att en företrädare för kommunfullmäktige i sommar ska finnas på plats på Flatey för att tala med öborna. I två månaders tid ska också en person anställas särskilt för att bo på ön och samtidigt utföra olika uppdrag för kommunens räkning.

Något samgående med grannkommunerna ska heller inte vara aktuellt. Andrea Kristín Jónsdóttir, kommunchef i Strandabyggð där Hólmavík är centralort, skriver i ett pressmeddelande att Strandabyggð tillsammans med Reykhólahreppur och Dalabyggð ska utveckla samarbetet. Det gäller bland annat gemensamma planer för näringsliv och turism. Men någon union är inte aktuell.

Här kan du läsa mer om Flateybornas önskan om att få byta kommuntillhörighet.