fredag 19 februari 2016

Katrín Júlíusdóttir lämnar politiken före valet 2017

Katrín Júlíusdóttir lämnar politiken i samband med alltingsvalet våren 2017. Beslutet innebär också att hon avgår som vice ordförande för Socialdemokraterna vid partiets extrainsatta kongress i juni i år. I ett brev skriver Katrín Júlíusdóttir att det är personliga skäl som ligger bakom beslutet. I dag är hon den mest erfarna kvinnan i alltinget.

När Socialdemokraterna väljer ny ledning i juni kommer partiet även att få en ny vice ordförande. Det står klart sedan Katrín Júlíusdóttir i går meddelat att hon inte ställer upp för omval. I stället har hon bestämt sig för att lämna politiken. Hon sitter dock kvar i alltinget fram till valet våren 2017.

I ett brev till sina anhängare skriver Katrín Júlíusdóttir att hon tagit beslutet av personliga skäl:
"Mitt beslut om att detta blir min sista mandatperiod som er representant i tinget är personligt. Jag känner att det nu är rätt tid för att ägna mig åt annat. Samtidigt som jag kommer att sakna samarbetet med er så är jag också förväntansfull inför framtidens äventyr."
I brevet skriver hon vidare att hon från olika håll uppmanats att kandidera till posten som ordförande. Så blir det alltså inte. Om den sittande ordföranden Árni Páll Árnason kandiderar på nytt är ännu inte klart. I vilket fall som helst innebär Katrín Júlíusdóttirs beslut att medlemmarna i juni kan få möjlighet att välja en helt ny ledarduo.

Valet av ny ledning sker vid en extrainsatt partikongress. Socialdemokraternas opinionssiffror är just nu de sämsta sedan partiet grundades och ledaren Árni Páll Árnason är ifrågasatt. Samtidigt är det tveksamt om Katrín Júlíusdóttir hade kunnat utmana honom om ordförandeposten. Bägge är hemmahörande i den sydvästra valkretsen - och där har han tidigare besegrat henne i provval.

Katrín Júlíusdóttir var 28 år när hon våren 2003 valdes in i alltinget för första gången. I dag är hon den kvinna som suttit längst i parlamentet. I Jóhanna Sigurðardóttirs regering hade hon mellan 2009 och 2013 uppdrag som närings- och finansminister.

Bland männen finns däremot många långsittare. Gröna vänsterns Steingrímur J. Sigfússon är i nuläget den som suttit längst. Han valdes in redan 1983.

Árni Páll Árnason skriver på Facebook att han kommer att sakna Katrín Júlíusdóttir. Hon har under lång tid varit en utmärkt och stark företrädare för partiet:
"Inget beskriver henne bättre än reaktionen på Eyjafjallajökullutbrottet. När det följdes av ett hårt slag mot ekonomin stod många handfallna. Men inte Katrín. Katrín kom då med idén om Inspired by Iceland och drev igenom den med stor ihärdighet. Island och isländsk turistnäring lever än på detta förutseende."
En annan som kommer att sakna Katrín Júlíusdóttir är Dagur B. Eggertsson, borgmästare i Reykjavík. Han skriver på Facebook att han hoppas att hon en dag på något sätt återvänder till politiken:
"Saknaden av Katrín blir stor inom politiken och i tinget. Men det är också i hennes stil att ta detta beslut helt efter egna förutsättningar. Det visar hennes styrka och karaktär. Det saknas sannerligen inte efterfrågan efter hennes drivkraft på politikens eller Socialdemokraternas arena. Jag saknar henne nästan redan!"
Här kan du läsa mer om Socialdemokraternas kriskongress.