måndag 28 mars 2016

Förskola kan ersätta grundskola i Birkimelur

Stängningshotet mot Birkimelsskóli på Barðaströnd kvarstår. Men efter ett möte med kommunpolitikerna finns två förslag som skulle kunna innebära att skolan inte stängs helt och hållet när vårterminen är slut. Det ena förslaget är att öppna en förskola i Birkimelsskóli. Det andra att undervisa barnen i skolan när vädret och väglaget gör att elever inte kan skjutsas till Patreksfjörður.

Till våren lämnar tre av fem elever Birkimelsskóli på Barðaströnd i södra Västfjordarna. Till höstens skolstart finns bara två elever inom upptagningsområdet. Det anser kommunpolitikerna i Vesturbyggð vara för få. Därför vill de åtminstone tillfälligt stänga Birkimelsskóli. De två eleverna ska i stället skjutsas till Patreksfjörður, som är centralort i Vesturbyggð.

De boende på Barðaströnd är dock inte alls nöjda med någon sådan lösning. Avståndet från Birkimelsskóli till Patreksfjörður är fyra mil. Under vintern är vägen ofta svårframkomlig eftersom den ofta snöar igen över drygt 400 meter höga Kleifaheiði.

Men det är i synnerhet skolans betydelse för bygdens framtid som oroar. Utan skola befarar lokalbefolkningen att det kommer att bli omöjligt att locka nya invånare till Barðaströnd. Som avskräckande exempel från samma kommun lyfts skolan i Örlygshöfn fram. När den stängde 2002 flyttade fem barnfamiljer från trakten. I dag finns inga barnfamiljer alls i det gamla upptagningsområdet.

Beskedet från kommunen är visserligen att skolan i Birkimelur bara ska stängas tillfälligt. Om elevunderlaget förbättras ska den kunna öppnas på nytt. Lokalbefolkningen befarar dock att en stängning i praktiken får samma effekt som en nedläggning.

Vid det senaste mötet i kommunfullmäktige överlämnades en protestlista med 32 namn - vilket betyder att så gott som varenda vuxen på Barðaströnd skrivit på. Där uppmanades kommunen att tänka om.

Än så länge har kommunpolitikerna inte backat från planerna. Men vid mötet presenterades två förslag som enligt Bæjarins Besta ändå fick ett positivt mottagande. Det ena går ut på att eleverna ska skjutsas till Patreksfjörður av en lärare. Om vägen inte är framkomlig ska de i stället undervisas i Birkimelsskóli. Det andra innebär att en förskoleavdelning öppnas i Birkimelur. I dagsläget finns tre barn i förskoleåldern i området.

Här kan du läsa mer om den planerade stängningen av Birkimelsskóli.