fredag 15 april 2016

Ingen auktion - politiker kräver staten köper Jökulsárlón

Någon auktion på Jökulsárlón blev det inte i går. I stället beslutade sysselmannen att fastigheten där glaciärlagunen ligger ska säljas utan någon auktion. Flera alltingsledamöter kräver nu att regeringen ska träda in och köpa marken. Flera vill också att Jökulsárlón ska bli en del av nationalparken Vatnajökull. I dag diskuterar regeringen frågan.

Varje år besöker över 300 000 turister glaciärlagunen Jökulsárlón. Sedan länge pågår dock en fejd om Fell, den fastighet där lagunen ligger. Fastigheten är på 10 528 hektar och antalet markägare uppgår nu till omkring 40 personer. Skälet till att ägarna är så många är ett odelat dödsbo.

Redan år 2000 tecknade bolaget Jökulsárlón ehf. ett arrendeavtal med ensamrätt på bland annat båtturer och servering. Det innebär att till och med år 2024 får ingen annan bedriva någon verksamhet på lagunens östra sida. Jökulsárlón ehf. äger 24 procent av marken. Övriga ägare har genom åren försökt häva avtalet i domstol, men inte lyckats.

Jökulsárlón ehf. har dessutom företräde till fortsatt arrende år 2025 och framåt. En ny markägare skulle alltså - om inte Jökulsárlón ehf. skulle backa ur - inte kunna hyra ut till någon annan. Enda alternativet att få bort bolaget blir då att på egen hand bedriva verksamheten.

I takt med att allt fler besökare kommer till Jökulsárlón har den befintliga servicen blivit otillräcklig. Under sommarmånaderna räcker varken toaletterna eller parkeringsplatserna till. På den enda serveringen är det ofta fullt.

Hornafjörður, den kommun som fastigheten Fell tillhör, klubbade för flera år sedan en ny detaljplan för området. I detaljplanen tas det hänsyn till den ökande tillströmningen av besökare. Där finns utrymme för både nya byggnader och nya parkeringsplatser. Men tvisten mellan markägarna har gjort att inget hänt vid Jökulsárlón.

Den sista utvägen är att sälja fastigheten på auktion. Den skulle inledas i går, men i stället valde sysselmannen i Suðurland efter önskemål från några av markägarna att sälja Fell i en vanlig försäljningsprocess. Det återstår att se om det beslutet står fast eller om det kommer att överklagas.

Om sysselmannens beslut inte rivs upp säljs fastigheten till högstbjudande genom en mäklare. Försäljningen kommer då sannolikt att ta ganska lång tid eftersom det finns intresse från utlandet.

När det gäller prislappen har det förekommit mängder av spekulationer. Allt från några hundra miljoner till ett par miljarder isländska kronor har nämnts som tänkbara köpesummor. Vad som kan hålla nere priset är dock detaljplanen. Det är bara den östra stranden som får bebyggas ytterligare. Den västra stranden förvaltas av staten och får inte bebyggas.

Det finns en utbredd oro för att en hög köpeskilling och utländska ägare skulle leda till starka krav på exploatering av Jökulsárlón. Om någon skulle vara beredd att betala ett par miljarder isländska kronor för marken är det svårt att se hur investeringen skulle kunna löna sig om ägaren inte fick bygga hotell vid glaciärlagunen. En sådan utveckling är i dag inte möjlig enligt den gällande detaljplanen.

Nu träder allt fler politiker fram och vill att staten köper marken. Staten kan nämligen ha förköpsrätt av fastigheten. Sådana förslag har kommit från flera olika håll.

Ásmundur Einar Daðason, alltingsledamot för Framstegspartiet, skriver i ett blogginlägg att regeringen bör agera för att stoppa en försäljning av Jökulsárlón som gör att lagunen kan hamna hos utländska investerare. Björn Ingi Jónsson, kommunchef i Hornafjörður, säger till RÚV att ett statligt ägande vore den bästa lösningen:
"Mot bakgrund av att detta kanske är en av Islands tre största naturpärlor så anser jag det inte olämpligt att den är i ägo av det offentliga. Jag skulle säga att staten borde titta på att bjuda på detta och att få detta ägande. För att i själva verket kunna säkra vilken slags uppbyggnad vi vill se där i området och allas tillgänglighet till denna stora naturpärla som detta är."
I ett inlägg på Twitter skriver Gröna vänsterns Svandís Svavarsdóttir att staten på något sätt bör ta över Jökulsárlón. I alltinget vänder sig partikamraten Steinunn Þóra Árnadóttir i en interpellation till miljöminister Sigrún Magnúsdóttir. Där undrar hon om ministern kan tänka sig att betala för marken och om hon kan tänka sig att Jökulsárlón blir en del av nationalparken Vatnajökull.

Tillsammans med partikamraten Haraldur Einarsson vill Ásmundur Einar Daðason att alltingets budget- och miljönämnder diskuterar den planerade försäljningen av Jökulsárlón. Eftersom glaciärlagunen är unik vill de se ett statligt ägande. Samma uppfattning har miljöorganisationen Landvernd, som i ett uttalande skriver att lagunen bör ingå i nationalparken.

Sigrún Magnúsdóttir kommer att ta upp Jökulsárlón vid dagens regeringssammanträde. Hon säger till RÚV att hon både kan tänka sig ett statligt ägande och att nationalparken Vatnajökull utökas till att omfatta även Jökulsárlón. Hon vill dock inte lova att regeringen agerar i frågan:
"Jag vet inte vilka reaktioner jag får. Allt kostar. Jag gör det inte själv. Regeringen som helhet och finansministern har sista ordet om vad vi kan göra. Det går inte att lova något, men vi kommer verkligen att undersöka saken."
Här kan du läsa mer om turerna kring Jökulsárlón.