lördag 30 april 2016

Ólafur Ragnar Grímssons kovändning delar Island

Ólafur Ragnar Grímssons beslut att ställa upp för omval delar Island. 44 procent är nöjda med att den sittande presidenten kandiderar för en sjätte fyraårsperiod. Men 43 procent är missnöjda med beslutet. Missnöjet är störst i Reykjavíkområdet medan betydligt fler landsbygdsbor uppskattar hans kovändning. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup.

Trots tidigare löften om att mandatperioden skulle bli hans sista ändrade sig Ólafur Ragnar Grímsson ännu en gång. I förra veckan meddelade han att han kandiderar för en sjätte fyraårsperiod som Islands president.

De senaste åren har Ólafur Ragnar Grímsson varit en president som delat folket. I vissa läger är han mycket uppskattad, i andra är han djupt avskydd. För vissa är han en landsfader och den enskilda medborgarens förlängda arm, för andra är han en maktbesatt populist befriad från självkritik och kontakt med verkligheten.

Attityderna till hans kovändning delar folket på samma sätt. 44 procent är nöjda med Ólafur Ragnar Grímssons beslut medan 43 procent är missnöjda. Övriga 13 procent är varken positivt eller negativt inställda till beslutet.

Anmärkningsvärt är att känslorna i bägge lägren är ungefär lika starka. 22 procent är helt och hållet nöjda med hans beslut - och 23 procent helt och hållet missnöjda. 13 procent är mycket nöjda - och 9 procent mycket missnöjda. Och 10 procent är ganska nöjda - och 11 procent är ganska missnöjda.

I Reykjavíkområdet är missnöjet med presidentens beslut mer utbrett. På landsbygden välkomnas det däremot i större utsträckning.

Bland Framstegspartiets väljare är det 83 procent som är nöjda med presidentens beslut. Samma åsikt har 71 procent av Självständighetspartiets sympatisörer. Hos anhängare till oppositionspartierna är känslorna betydligt svalare. Inom Gröna vänstern är 26 procent nöjda, inom Piratpartiet 23 procent och inom Socialdemokraterna 22 procent.

De islänningar som försökte rösta bort Ólafur Ragnar Grímsson redan 2012 har inte ändrat uppfattning om honom sedan dess. Av dem som då röstade på huvudutmanaren Þóra Arnórsdóttir är det bara 9 procent som står bakom hans beslut medan 82 procent är missnöjda. Bland dem som då röstade på Ólafur Ragnar Grímsson är det 75 procent som anser att han nu tagit rätt beslut.

Här kan du läsa mer om det kommande presidentvalet.