lördag 21 maj 2016

Djúpivogur ger bidrag till nybyggare i kommunen

Bostadsbristen i Djúpivogur gör nu att kommunen inför ett bidrag till alla som bygger nytt. Nya bostadshus kan få upp till 1,5 miljoner isländska kronor i bidrag. Den som kan få stödet måste vara folkbokförd i kommunen och huset måste stå klart senast under 2017. Det går inte att få bidrag för sommarbostäder.

För två år sedan drabbades Djúpavogshreppur av ett hårt slag när Vísir lade ned anläggningen på orten. Därmed försvann 90 procent av fiskekvoterna från Djúpivogur. Samtidigt flyttade ett femtiotal invånare till Grindavík, den ort där Vísir samlat kvoter och beredning av fångster.

Satsningar på fiskodling har räddat några av jobben inom branschen, men fisket i Djúpivogur är i dag betydligt svagare än innan Vísir övergav orten. Men andra jobb - i synnerhet inom turistnäringen och den offentliga sektorn - har skapats på orten.

2014 - innan Vísir flyttade - hade Djúpivogur 372 invånare och hela kommunen 470 invånare. Året därpå hade antalet invånare i kommunen sjunkit till 422 personer. I januari i år hade antalet invånare på nytt ökat till 456 personer. Det dröjde alltså bara ett år innan kommunen hade växt till nästan samma storlek som före Vísirs nedläggning.

I kommunen råder nu bostadsbrist. Flera bostadshus har de senaste åren byggts om till övernattningsställen för turister. Djúpavogshreppur är dessutom en ung kommun. Inte i någon annan isländsk kommun går en så hög andel av invånarna i förskola.

För att få fler att bygga ger nu kommunen 1,5 miljoner isländska kronor i bidrag till nya bostadshus i Djúpavogshreppur. För att kunna få bidraget måste den som bygger vara folkbokförd i kommunen. Huset måste också stå klart senast 2017. Det går enligt beslutet inte att få bidrag för sommarbostäder och för bostäder som är mindre än 60 kvadratmeter. Ansökan kan först göras när bygglov och andra tillstånd finns.

Här kan du läsa mer om Vísirs nedläggning i Djúpivogur.