fredag 27 maj 2016

Djúpivogur stoppar uthyrning av bostäder till turister

Nu stoppar även Djúpivogur uthyrningen av hela bostäder till turister. I fortsättningen går det bara att få tillstånd för uthyrning av enstaka rum - men med betydligt strängare regler än tidigare. Förbudet är kommunpolitikernas svar på explosionen av uthyrning av privatbostäder. Utan ett stopp befarar de att hela gator snart kan komma att stå öde utanför turismens högsäsong.

På den isländska sydkusten finns en enorm efterfrågan på övernattningsställen. Men att möta intresset är svårt. Hela sträckan är så glesbefolkad att det inte finns många byggnader som är lämpliga som hotell. Och att bygga nytt är dyrt och riskabelt.

De senaste åren har privatuthyrningen exploderat. Det handlar dels om bostäder som hyrs ut genom sajter som Air Bnb, dels om bostadshus som byggs om till övernattningsställen. Samtidigt som turismen ofta skapar ett behov av inflyttning till orten för att kunna täcka personalbehovet så minskar alltså utbudet av bostäder.

Två kommuner har redan reagerat på samma sätt som Djúpivogur, nämligen Mýrdalshreppur med tätorten Vík í Mýrdal och Skaftárhreppur med tätorten Kirkjubæjarklaustur. Här ges inga nya tillstånd för uthyrning av hela bostäder - lägenheter eller villor - till turister. Däremot går det fortfarande att få tillstånd för att hyra ut enstaka rum.

Nu går alltså Djúpivogur samma väg. Kommunen har redan utlovat ett särskilt bidrag till nybyggen på 1,5 miljoner isländska kronor. Syftet är att få i gång byggandet. För problemet är inte bara den privata uthyrningen. Det handlar också om att låga fastighetspriser får islänningar att köpa hus på orten enbart för att använda som sommarbostäder.

Kommunfullmäktige i Djúpivogur klubbade alltså nyligen ett förbud mot nya tillstånd för uthyrning av hela bostäder till turister. Enskilda rum går det enligt beslutet fortfarande att få tillstånd för. Men reglerna för sådan uthyrning blir betydligt strängare.

För att få hyra ut rum krävs att det i fastigheten finns högst åtta rum för uthyrning. Det måste finnas tillräckligt med parkeringsplatser. Uthyrningen får heller inte störa grannarna. För att ett tillstånd ska kunna godkännas krävs också att grannarna har informerats om tänkbara konsekvenser.

Personer som redan har tillstånd för uthyrning får dem automatiskt förlängda till år 2020. Övernattningsställen som redan har fått godkänt av myndigheterna behöver alltså inte söka något nytt tillstånd.

Politikerna i fullmäktige ser steget som nödvändigt för att kunna garantera ett levande Djúpivogur även i framtiden. När många hus köps för att användas som sommarbostäder finns det en risk att en miljö skapas där orten bara lever upp under sommarmånadernas högsäsong.

Här kan du läsa mer om uthyrningsstoppet i Kirkjubæjarklaustur och här kan du läsa mer om bidraget för nybyggen i Djúpivogur.