söndag 22 maj 2016

Lägsta barnafödandet i Islands historia

Isländska kvinnor föder i snitt 1,81 barn under sitt liv. Det är den lägsta fertiliteten i landets historia - eller åtminstone sedan det började att föras statistik över barnafödandet 1853. Samtidigt föder kvinnor sitt första barn allt senare. Förra året var den genomsnittliga förstföderskan 27,4 år. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Så sent som 2008 var Island det europeiska land där det föddes flest barn. Sedan dess har barnafödandet minskat och var förra året 1,81 barn per kvinna. Det är en klar nedgång jämfört med 2014 då motsvarande siffra var 1,93 barn.

Aldrig tidigare har barnafödandet varit så lågt. När det började föras statistik över det 1853 var antalet barn per kvinna 5,66. Fem år senare hade det stigit till 5,69 barn.

Sedan dess har den långsiktiga trenden visat ständigt sjunkande födelsetal. År 1900 var snittet 3,93 barn per kvinna. Under det ekonomiskt svåra 1930-talet sjönk det som lägst 1939 till 2,68 barn. Efter andra världskrigets slut påbörjades ett ekonomiskt uppsving som ledde till stigande födelsetal. Toppen nåddes 1960 med 4,27 barn per kvinna. Fyrtio år senare hade snittet sjunkit till 2,1 barn, vilket brukar räknas som en nödvändig nivå för att behålla samma befolkningsnivå. Efter millennieskiftet har antalet fortsatt att minska.

Ändå föder isländska kvinnor betydligt fler barn än vad som görs i många andra europeiska länder. Under 2014 - då snittet på Island alltså var 1,93 barn per kvinna - var det högst i Turkiet med 2,17 barn och i Frankrike med 2,01 barn. Lägst var det i Portugal med 1,23 barn följt av Grekland med 1,3 barn och Cypern med 1,31 barn. Barnafödandet är alltså lägst i tre sydeuropeiska länder som har det gemensamt att de drabbats hårt av finanskraschen.

Under 2015 föddes totalt 4 129 barn på Island, varav 2 119 pojkar och 2 010 flickor. På 1 000 flickor går det alltså 1 054 pojkar. Flest barn (385) föddes i juli och färst i december (297).

På Island är den genomsnittliga förstföderskan 27,4 år. Som jämförelse var den 21,7 år mellan 1961 och 1965 då denna statistik började föras. Män är i genomsnitt något äldre än kvinnor när de blir föräldrar för första gången. Förra året blev isländska män pappor vid 30 års ålder.

Tre av tio barn föddes förra året inom äktenskap. Fem av tio barn föddes av föräldrar som bodde ihop utan att vara gifta. Och vart sjunde barn föddes av föräldrar som inte levde tillsammans. Island är därmed det land i Europa där flest barn föds utanför äktenskap. Lägst är motsvarande andel i Turkiet och Grekland med 2,8 respektive 8,2 procent.