lördag 14 maj 2016

Majoritet av islänningarna säger nej till EU

Hela 51,4 procent av islänningarna säger nej till EU-medlemskap. Bara 27,1 procent vill gå med i unionen. Sedan de två sidorna var nästan jämnstora för snart två år sedan har avståndet ökat. Den enda väljargruppen där det i dag finns en majoritet för ett EU-inträde är bland Socialdemokraternas sympatisörer. Det visar en undersökning utförd av MMR.

I juli 2014 var avståndet mellan ja- och nej-sidan förhållandevis låga 7,7 procentenheter. Som jämförelse var försprånget för nej-sidan i september 2012 hela 45,4 procentenheter. De två senaste åren har dock avståndet ökat på nytt. EU-motståndarna är nu nästan dubbelt så många som EU-vännerna.

Nu uppger 51,4 procent att de är emot ett isländskt EU-inträde. Bara 27,1 procent vill att Island ska gå med i unionen. Övriga 21,5 procent är varken för eller mot EU-medlemskap.

Islänningar i åldern 30 till 49 år, personer bosatta i Reykjavíkområdet och höginkomsttagare är mest positiva till EU. Mest negativa är personer som har fyllt 68 år, islänningar bosatta på landsbygden och låginkomsttagare.

Skillnaderna mellan partisympatier är stora. Bland Framstegspartiets väljare säger 92,6 procent nej till medlemskap och bara 4,3 procent ja. Hos Självständighetspartiets anhängare är 76,2 procent mot medlemskap och 13,5 procent för.

Oppositionens väljare är betydligt mer positiva till EU än regeringspartiernas sympatisörer. Majoritet för inträde i unionen finns dock bara i Socialdemokraternas led. Där säger 72,1 procent ja till medlemskap och 12,3 procent nej.

Bland Ljus framtids och Piratpartiets väljare är ja-sidan starkare än nej-sidan. Inom Ljus framtid säger 42,7 procent ja och 37,8 procent nej. Hos Piratpartiet får ja-sidan 41,5 procent och nej-sidan 28,8 procent.

Gröna vänstern är det enda oppositionspartiet där EU-motståndarna är starkare. Här säger 33 procent ja till medlemskap medan 37,4 procent säger nej.