torsdag 12 maj 2016

Sigmundur Davíð Gunnlaugssons svar skapar nya frågor

289 miljoner isländska kronor betalade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Anna Sigurlaug Pálsdóttir i skatt mellan 2007 och 2015. Den tidigare statsministern träder nu fram med en redogörelse för sin ekonomi som han kallar den mest utförliga i landets historia. Men redogörelsen besvarar få frågor och ger inte en rättvisande bild av verkligheten.

När Sigmundur Davíð Gunnlaugsson för en dryg månad sedan avgick som statsminister vidhöll han att inga fel begåtts. Han hävdade att Wintris Inc, det bolag på Brittiska Jungfruöarna som han under en tid ägde tillsammans med hustrun Anna Sigurlaug Pálsdóttir, aldrig varit hemmahörande i något skatteparadis eftersom de skattat för allt.

Det resonemanget återkommer när Sigmundur Davíð Gunnlaugsson nu på sin hemsida publicerar en redogörelse för sin egen och Anna Sigurlaug Pálsdóttirs ekonomi. Han beskriver informationen som "den mest ingående som någon isländsk politiker har gett om sin egen eller sin familjs ekonomi". Den har tagits fram av KPMG.

Mellan 2007 och 2015 betalade de tillsammans 289 miljoner isländska kronor i skatt. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson redovisar dock bara de egna siffrorna från 2010 - det år då han gifte sig med Anna Sigurlaug Pálsdóttir - och framåt. De första åren gäller alltså enbart henne.

Detta är anmärkningsvärt. Det var nämligen under dessa år som Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ägde hälften av Wintris Inc. Av något skäl redovisas alltså inte hans privatekonomi för just de år som han kan ha haft intäkter från bolaget eller skattat på grund av det.

Redogörelsen kan heller knappast sägas ge en korrekt bild av verkligheten. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson skriver till exempel att bolaget "kom i Annas ägo 2008". Av någon anledning nämner han inte att han själv ägde 50 procent av aktierna i Wintris Inc. De sålde han till henne på nyårsafton 2009 för en dollar dagen innan en strängare lagstiftning trädde i kraft.

Eftersom han inte publicerar några årsredovisningar från Wintris Inc. är siffrorna i praktiken ogenomträngliga. Under 2009 betalade Anna Sigurlaug Pálsdóttir kapitalskatt på 21,8 miljoner. Men på vad berättas inte.

Senast 2009 hade Wintris Inc. köpt fordringar i de kraschade isländska storbankerna till ett värde av drygt en halv miljard. Om dessa affärer var en del i förklaringen till Anna Sigurlaug Pálsdóttirs kapitalskatt är inte heller känt.

Fordringarna på Glitnir såldes enligt Stundin till investeraren Jafet Ólafsson. Fordringarnas värde var 114 miljoner. Vad han betalade säger han sig inte minnas. De blev dock inte kvar länge i Jafet Ólafssons ägo. Fordringarna såldes till en person som på nytt sålde dem till Jafet Ólafssons eget bolag. Därifrån såldes de till hedgefonden Bowery Institutional Opportunity Fund, som alltjämt kontrollerar dem.

Inte heller lämnade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson in någon CFC-blankett, som används för att redovisa skatteunderlaget. Själv påstår han att det inte är nödvändigt när det handlar om ett holdingbolag som Wintris Inc. och att regelverket enbart gäller driftsbolag. Detta är enligt Kjarninn felaktigt. Någon sådan skillnad mellan olika typer av bolag finns inte.

Här kan du läsa mer om Sigmundur Davíð Gunnlaugssons avgång och affärer.