onsdag 11 maj 2016

Vík í Mýrdal stoppar uthyrning av bostäder till turister

Nu blir det stopp för all uthyrning av bostäder till turister i Mýrdalshreppur. Tillstånd som redan godkänts förlängs till 2022, men kommunfullmäktige kommer att säga nej till alla nya önskemål. Skälet till förbudet är att en lång rad fastigheter köps upp för att hyras ut till turister. Därmed uppstår en bostadsbrist som gör det svårt att locka nya invånare till kommunen.

Mýrdalshreppur på södra Island hade vid årsskiftet 525 invånare. Av dessa bor ungefär hälften i tätorten Vík í Mýrdal. I kommunen finns det samtidigt omkring 1 300 gästsängar - vilket sannolikt är den högsta andelen i hela landet.

Till Mýrdalshreppur kommer ungefär 800 000 besökare varje år. Många är bara på dagsutflykter längs sydkusten, men allt fler övernattar i regionen. Trots en enorm ökning av utbudet är det långt ifrån tillräckligt under högsäsongen.

Den ökade efterfrågan har gjort att många bostadshus köpts och gjorts om till pensionat. Samma utveckling gör att det blir allt svårare för arbetsgivare att anställa personal som tar hand om alla turister eftersom bostadsbristen växer.

Nyligen vände sig ledningen för Kjarval, Vík í Mýrdals enda livsmedelsbutik, till fullmäktige i Mýrdalshreppur. För att sommarens extraanställda skulle ha någonstans att bo ville företaget ställa två containrar på baksidan. Containrarna skulle finnas på plats mellan 15 maj och 1 oktober och vara utrustade med sovplatser, toalett, dusch med mera.

Men politikerna i kommunfullmäktige sade nej. De ansåg enligt beslutet att det inte var lämpligt att anställda bodde i containrar.

Kommunpolitikernas första steg för att försöka lösa problemen blir nu att sätta stopp för nya tillstånd av uthyrning av bostäder till turister. Stoppet gäller när hela fastigheter omvandlas till pensionat. Det kommer fortfarande att vara möjligt att få tillstånd till uthyrning av exempelvis ett rum i en fastighet där hyresvärden själv bor.

Samtidigt förlänger fullmäktige alla befintliga tillstånd fram till 2022. Av de fem ledamöter som tog beslutet är tre själva verksamma som uthyrare inom turistnäringen. Ingen av dem ansåg sig vara jäviga.

För kommunpolitikerna handlar det inte enbart om bostadsbrist. Den enda intäkten kommunen får från pensionat är fastighetsskatt. Dessutom finns det invånare som tycker att de ständiga strömmarna av turister är störande.

Kommunchefen Ásgeir Magnússon anser att det är bättre om personer som vill investera i hotell och pensionat i stället söker om tomter och bygger nytt. Han säger i Morgunblaðið att stoppet är nödvändigt för att kommunen inte helt ska ändra karaktär till det sämre:
"Vi vill använda det som turismen ger till uppbyggnad och utveckling av samhället. ... Men vi vill också bo här i ett vanligt, traditionellt samhälle där invånarna arbetar på platsen och betalar sina skatter och avgifter. Det gagnar oss lite om ingen bor i husen här och det bara betalas fastighetsskatt för dem."
Helgi Áss Grétarsson, docent i juridik vid Háskóli Íslands, säger till Vísir att kommunen har rätt att säga nej till uthyrning. De formella besluten fattas visserligen av sysselmannen, men de baserar sig på kommunens utlåtanden. Om kommunens utlåtande är negativt är sannolikheten för att beslutet inte blir positivt för fastighetsägaren.

Kommunen har dock enligt Helgi Áss Grétarsson inte rätt att utan prövning avslå alla ansökningar. Alla avslag måste kunna motiveras vid varje tillfälle.

En stor del av uthyrningen i Vík í Mýrdal sker genom sajten Air Bnb. Enligt turismföretagarnas branschorganisation Samtök ferðaþjónustunnar finns på Island ungefär 8 000 rum som hyrs ut enbart genom Air Bnb. Men organisationen skriver samtidigt i ett pressmeddelande att det bara är 13 procent som har sökt och fått tillstånd. Övrig uthyrning är i dagsläget olaglig

Här kan du läsa mer om Air Bnb på Island.