söndag 12 juni 2016

Alltinget säger ja till Laxnesscentrum vid Gljúfrasteinn

Ett enigt parlament röstade ja till förslaget om att skapa ett Laxnesscentrum vid författarens bostad Gljúfrasteinn. Centrumet ska erbjuda platser åt forskare och förmedla kunskap om Halldór Laxness författarskap. Kulturministern får i uppdrag att leda projektet tillsammans med kommunen Mosfellsbær.

I höstas var det 60 år sedan Halldór Laxness tilldelades Nobelpriset i litteratur. I samband med jubileet lade Ragnheiður Ríkharðsdóttir, alltingsledamot för Självständighetspartiet och tidigare kommunchef i Mosfellsbær, och ytterligare elva parlamentariker ett förslag om att inrätta ett kunskaps- och forskningscentrum om Halldór Laxness.

Förslaget godkändes nyligen av ett enigt allting. Huset ska byggas i direkt anslutning till Gljúfrasteinn i Mosfellsbær. Huset var Halldór Laxness hem under mer än halva livet. Mark för bygget har redan skaffats.

I dag fungerar Gljúfrasteinn som något av ett museum över författarens liv. Besökare kan vandra runt i stora delar av bostaden, som har lämnats orörd efter hans död. Det saknas dock ordentligt utrymme för att skapa en utställning om Halldór Laxness. Dessutom saknas lämpliga utrymmen för personalen.

Det blir nu upp till kulturministern att hålla i projektet. Det ska ske i samarbete med Mosfellsbær, där kommunen står bakom planerna.

I förslaget understryks att Gljúfrasteinn ligger längs en väg där stora mängder turister passerar varje år. Därför ska projektet ha tillströmningen av besökare i åtanke. En del av verksamheten bör också kunna finansieras genom intäkter från besökare till Gljúfrasteinn.

Här kan du läsa mer om förslaget.