tisdag 7 juni 2016

Brev kom fram utan adress och adressat

Ibland kan det räkna med att rita en karta för att ett brev ska komma fram. Det fick Rebecca Cathrine Kaad Ostenfeld nyligen erfara. Turister som besökt henne skrev och tackade för vistelsen, men mindes varken adressen eller namnet. Posten lyckades dock lösa gåtan ändå, berättar Skessuhorn.

En gård med får och hästar där kvinnan arbetar i livsmedelsbutiken i Búðardalur. Så adresserade utländska turister ett kuvert till bonden Rebecca Cathrine Kaad Ostenfeld. Dessutom ritade de in gårdens läge vid Hvammsfjörður.

På kuvertet skrev besökarna att Island var det coolaste landet i världen där allt var möjligt - något som skulle bevisas om det faktiskt kom fram. Detta bekräftades alltså enligt Skessuhorn, som också har en bild på den annorlunda försändelsen.