söndag 19 juni 2016

Dagens bonuscitat

"Vårt geografiska läge har betydelse. Ryssar finns i närheten av oss och de har vid upprepade tillfällen de senaste åren flugit i närheten av vårt luftrum. Totalt 105 gånger sedan 2006, men detta är i snitt tre till fyra gånger om året. De har rört sig närmare landet men har inte gått in i Islands luftrum. Vi upplever på grund av detta från 2014 ett större intresse för oss i dialogen med USA. Det är en direkt korrelation mellan det att västmakternas kommunikation med Ryssland började att försämras så började USA:s intresse för oss att öka på nytt. Vilket naturligtvis är logiskt."

Utrikesminister Lilja Alfreðsdóttir i Kjarninn om Islands förhållande till USA, Nato och Ryssland.