onsdag 8 juni 2016

Efterlyser samgående mellan sydisländska kommuner

En kommun som breder ut sig på över 14 000 kvadratkilometer och har drygt 3 000 invånare. Så föreställer sig Björn Ingi Jónsson, kommunchef i Hornafjörður, framtiden för tre glesbygdskommuner på södra Island. Han förespråkar ett samgående mellan Hornafjörður, Skaftárhreppur och Djúpavogshreppur. Och förslaget får ett positivt mottagande.

Tillsammans täcker Hornafjörður, Skaftárhreppur och Djúpavogshreppur omkring 15 procent av Islands yta. Området sträcker sig från Mýrdalsjökull i söder till Berunes i öster. Men bara knappt var hundrade invånare bor i dag i någon av de tre kommunerna. En stor del av arealen utgörs av obrukbara lavalandskap, eroderande stränder och glaciärer.

Gemensamt för de tre kommunerna är de stora avstånden. Från Kirkjubæjarklaustur - centralort i Skaftárhreppur - är det 20 mil till Höfn i Hornafjörður. Från Höfn är det 10 mil till Djúpivogur i Djúpavogshreppur. Närmaste större samhället i andra riktningen är Reyðarfjörður 12 mil bort från Djúpivogur.

Avstånden är ett ständigt skäl till bekymmer för kommunpolitikerna. Det är dyrt att upprätthålla den kommunala servicen i så glesbefolkade och vidsträckta områden.

Björn Ingi Jónsson, kommunchef i Hornafjörður, anser att ett utökat samarbete som så småningom leder fram till ett samgående mellan de tre kommunerna kan vara lösningen. Avstånden försvinner visserligen inte, men han anser att det finns många typer av tjänster som kommunerna skulle kunna dela på.

Än så länge har det bara förts informella diskussioner om samgåenden. Björn Ingi Jónsson säger till RÚV att skola, hälsovård och sophantering är områden där samarbeten snabbt skulle kunna ge resultat. Vid ett samgående vill han införa bygderåd som ska garantera att mindre orter inte glöms bort i en större kommun:
"Som jag ser på fallet så skulle man identifiera vissa arbetsmoment som bygderådet skulle hantera. Bygderåd har sedan vissa ekonomiska resurser som de kan styra och kontrollera till vad pengarna går till i sina områden. Bygderådets representanter skulle även sitta i kommunfullmäktige för denna stora kommun."
Eva Björk Harðardóttir är kommunalråd i Skaftárhreppur. Kommunen samarbetar redan med grannkommunerna - men det sker främst i västlig riktning mot tätorterna Vík í Mýrdal och Hella i stället för österut mot Höfn och Djúpivogur. Skälet är att avstånden västerut är något kortare för en majoritet av invånarna.

Skaftárhreppur mäter i dag 6 905 kvadratkilometer. Antalet invånare är 470, varav en tredjedel bor i tätorten Kirkjubæjarklaustur. Eva Björk Harðardóttir säger till RÚV att de geografiska förhållandena är allt annat än idealiska:
"Vi är naturligtvis ganska fåtaliga i förhållande till ett stort landområde så all verksamhet blir lite betungande. Detta är inte alls någon bra driftsmässig enhet."
Eva Björk Harðardóttir säger till RÚV att hon både kan tänka sig samgåenden till väster och öster. En fördel vore att kommunen då skulle få större inflytande över skolfrågor och kostnader. En annan fördel vore att en större kommun har bättre möjligheter att erbjuda invånarna service.

Andrés Skúlason, kommunalråd i Djúpavogshreppur, är även han positivt inställd till förslaget. Men för kommunen hade det på många sätt varit mer naturligt att utöka samarbetet med grannkommunerna i nordost i stället för att blicka söderut mot Skaftárhreppur och Hornafjörður.

När kommunen för några år sedan undersökte invånarnas inställning till samgåenden var Fljótsdalshérað - där Egilsstaðir är centralort - det populäraste alternativet. Det förutsätter dock bättre kommunikationer som i dag inte finns i regeringens infrastruktursatsningar under de närmaste åren. Att gå ihop med närmaste grannen Breiðdalshreppur är inte aktuellt eftersom den kommunen är ännu mindre.

Andrés Skúlason säger till RÚV att bygderåd blir nödvändiga vid samgåenden. Annars finns det en risk att vissa kommundelar glöms bort:
"Annars skulle inte invånarna köpa sådana samgåendeförslag om de skulle kunna leda till att all viktig service togs ifrån dem."
Företrädare för de tre kommunerna ska nu diskutera möjligheterna till ett samgående. Det första mötet äger rum den 14 juni.