måndag 27 juni 2016

Fyra av fem islänningar ville e-rösta i presidentvalet

Fyra av fem islänningar hade röstat elektroniskt i presidentvalet om möjligheten funnits. Intresset för att e-rösta är betydligt större bland yngre invånare. Men även bland äldre är det en klar majoritet som gärna hade röstat elektroniskt i lördagens val. Det visar en undersökning utförd av Fréttablaðið.

Möjligheten att genomföra elektroniska folkomröstningar och val har diskuterats flitigt de senaste åren. Än så länge anses dock metoderna för att kunna garantera valhemligheten vara bristfälliga. Försök med e-omröstningar har gjorts i ett par isländska kommuner.

Men intresse finns. Hela 79,7 procent av islänningarna hade gärna e-röstat i lördagens presidentval. Resterande 20,3 procent hade inte utnyttjat en sådan möjlighet om den fanns.

Intresset är störst i åldersgruppen 18 till 49 år. Där är det 88,2 procent som hade e-röstat. Bland islänningar som har fyllt 50 år är motsvarande siffra 67,7 procent.