torsdag 23 juni 2016

Invandring och barnafödande får Island att växa

332 529 personer bodde på Island den 1 januari i år. Det är en ökning med 3 429 invånare jämfört med 2015. Födelsenettot var 1 951 personer. Nästan lika bidragande till befolkningsökningen var invandringen. Flyttnettot var 1 451 personer. Andelen utländska medborgare var 7,9 procent - den högsta andelen någonsin. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Antalet invånare på Island ökade under det senaste året med 1 procent till 332 529 personer. Totalt blev islänningarna 3 429 fler under 2015.

Den viktigaste orsaken till ökningen var att det föddes 4 129 barn medan 2 178 personer avled. Det ger ett födelsenetto på 1 951 personer. Det näst viktigaste skälet var invandringen. Under året flyttade 6 010 personer från Island medan 7 461 personer flyttade till Island. Flyttnettot var 1 451 personer.

Av befolkningen var 7,9 procent utländska medborgare. Det är den högsta andelen någonsin. Nästan hälften av utlänningarna var polska medborgare. Hela 46,6 procent var polacker. Näst största invandrargruppen var litauer med 6,9 procent och därefter följde tyskar med 3,9 procent.

Totalt var 42 024 personer födda utomlands. Det betyder att 12,6 procent av Islands befolkning är född i utlandet, vilket även det är en rekordhög andel.

Med 122 460 invånare är Reykjavík med bred marginal Islands största kommun. Därefter följer Kópavogur med 34 140 invånare, Hafnarfjörður med 28 189 invånare, Akureyri med 18 294 invånare, Reykjanesbær med 15 233 invånare och Garðabær med 14 717 invånare. Sex isländska kommuner har alltså fler än 10 000 invånare.

Minst är Skorradalshreppur med 53 invånare. Ytterligare fem kommuner har färre än 100 invånare: Árneshreppur och Helgafellssveit med 55 invånare var, Tjörneshreppur med 60 invånare, Fljótsdalshreppur med 74 invånare och Svalbarðshreppur med 99 invånare.

Av Islands 74 kommuner minskade antalet invånare i 30 av dem. Även i tre av åtta regioner var befolkningsutvecklingen negativ. Samtidigt pågår en urbaniseringstrend där allt fler lämnar glesbygden för storstäderna - och i synnerhet för Reykjavíkområdet.

Den 1 januari i år hade Island 61 tätorter med minst 200 invånare. Dessutom fanns 35 mindre samhällen med mellan 50 och 199 invånare.

I dessa tätorter bodde 311 850 av landets befolkning. I glesbygd och i de mindre samhällena bodde 20 679 personer.

Här kan du läsa mer om Islands befolkning.