torsdag 23 juni 2016

Kötlujökull orsakar översvämning i Múlakvísl

Smältvatten från Kötlujökull orsakar stigande vattennivåer i Múlakvísl samtidigt som vattnets elektriska ledningsförmåga stiger. Översvämningarna har sitt ursprung i geotermiskt aktiva områden under glaciären. Inget tyder på att några broar skulle hotas av översvämningarna. Inte heller har de samband med vulkanisk aktivitet.

Sedan i måndags har både vattenståndet och konduktiviteten - vattnets elektriska ledningsförmåga - stigit i älven Múlakvísl öster om Vík í Mýrdal på den isländska sydkusten. Det har också kommit enstaka rapporter om en svag lukt av svavelväte vid älvens stränder.

I dagsläget finns det inga risker förknippade med översvämningarna. Det uppger Veðurstofa Íslands i ett pressmeddelande. Myndigheten följer dock utvecklingen noggrant.

Vattnet i älven har enligt ögonvittnen blivit grumligare. Eftersom även konduktiviteten ökat betyder det att smältvattnet kommer från geotermiskt aktiva områden under Kötlujökull. Kötlujökull är en utlöpare från Mýrdalsjökull, där vulkanen Katla finns.

Mindre översvämningar är inte alls ovanligt i Múlakvísl under sommaren. Det är smältvatten som samlats i fickor under vintern som nu hittar vägar till älven. Vattenståndet kan även ha påverkats av att det regnade ganska kraftigt under helgen.

Översvämningarna skulle kunna förebåda större vattenmassor, men just nu finns inget som tyder på det. Inte heller finns det några tecken på att översvämningarna skulle ha något samband med vulkanisk aktivitet i Katla.

Sommaren 2011 spolade översvämningar bort ringvägsbron över Múlakvísl. Då var ursprunget vulkanisk aktivitet i Katla. Det handlade sannolikt om ett litet vulkanutbrott som var för kortvarigt för att hinna ta sig igenom Mýrdalsjökulls istäcke. Det smälte dock stora mängder is som alltså drog med sig en bro på väg mot Atlanten.