söndag 12 juni 2016

Kraftiga jordskalv skakade Bárðarbunga i natt

Illustration: Veðurstofa Íslands
Två kraftiga jordskalv skakade Bárðarbunga i nordvästra Vatnajökull i natt. Det största skalvet hade en magnitud på 3,6. Det åtföljdes av flera mindre efterskalv. Den seismiska aktiviteten vid Bárðarbunga har ökat under det senaste året. Skalven återspeglar ett stigande tryck i vulkanens magmakammare, men något utbrott är inte att vänta inom det närmaste.

Snart sexton månader efter att det senaste utbrottet i Bárðarbunga upphörde ökar aktiviteten i det vulkaniska systemet stadigt. I natt registrerades två kraftiga skalv med epicentrum vid vulkanens krater. Skalven uppmättes av Veðurstofa Íslands till 3,6 respektive 3,1.

Bägge skalven återspeglar ett stigande tryck i Bárðarbungas magmakammare, vilket i sin tur sannolikt beror på att ny magma strömmar in i kammaren. Nattens två stora skalv åtföljdes också av en rad mindre efterskalv där det största hade en magnitud på 2,0.

Över 6 000 jordskalv har registrerats i området sedan det senaste vulkanutbrottet slutade i februari 2015. Nattens skalv på 3,6 - som inträffade klockan 3.31 lokal tid - var det tredje kraftigaste sedan dess.

Mindre jordskalvssvärmar blir nu allt vanligare vid Bárðarbunga. Den 5 juni inträffade ett skalv med en magnitud på 3,4, den 31 maj ett skalv på 3,4 och den 26 maj ett skalv på 3,3.

Även om aktiviteten ökar finns det i dagsläget inget som pekar på att något utbrott i Bárðarbunga skulle vara nära förestående.

Här kan du läsa mer om Bárðarbunga.