tisdag 14 juni 2016

Nytt rekordår väntar turismen till Island

513 233 utländska resenärer flög från Keflavík under årets fem första månader. Det är en ökning med hela 35,2 procent jämfört med 2015 som var ett rekordår. Framför allt är det fler amerikaner och britter som besöker Island. Allt pekar på att även 2016 blir ett rekordår för turismen till landet. Det visar statistik från Ferðamálastofa.

Turismens explosion tycks inte på något sätt närma sig en avmattning. Även 2016 ser ut att bli ett rekordår - och det ser ut att bli ett rekordår med stora marginaler. Det allt större utbudet av flygstolar gör att Island blir ett allt populärare resmål.

Under årets fem första månader reste 513 233 utlänningar från flygplatsen i Keflavík, vilket alltså motsvarar en ökning med 35,2 procent jämfört med samma period förra året. Redan under årets fyra första månader hade antalet resenärer från förra årets fem första månader överträffats.

Sedan 2011 har turismen satt rekord från år till år. Då var ökningstakten 17,8 procent. Förra året hade den stigit till rekordhöga 30,2 procent. En siffra som alltså ser ut att kunna överträffas redan i år.

Turismen till Island var länge koncentrerad till de tre sommarmånaderna. Skillnaderna mellan hög- och lågsäsong blir dock allt mindre, även om sommaren fortfarande är den populäraste tiden för att besöka landet. En annan jämförelse är att Island så sent som 2010 hade färre turister under hela året än under de fem första månaderna i år.

Under maj var det 124 249 utlänningar som flög från Keflavík, en uppgång med 36,5 procent jämfört med samma månad förra året. Av dessa kom tre fjärdedelar från ett av tio länder.

Amerikanerna var de vanligaste gästerna under maj. Totalt reste 32 563 amerikaner från Keflavík. Därefter följde 15 860 britter, 9 641 tyskar, 7 421 kanadensare, 6 475 norrmän, 6 069 svenskar, 5 629 fransmän, 4 519 danskar, 3 437 nederländare och 3 326 polacker. Drygt var fjärde turist var alltså hemmahörande i USA.

Ökade mest under maj gjorde amerikaner, britter, kanadensare, tyskar och fransmän. Dessa fem nationaliteter svarade för tre fjärdedelar av den totala ökningen.

För sex år sedan var i maj turister från något av de nordiska grannländerna de vanligaste besökarna till Island. Sedan dess har antalet nordbor fördubblats - men andelen har halverats. Skälet till detta är att antalet nordamerikaner niofaldigats, att antalet britter femfaldigats och att antalet mellan- och centraleuropéer trefaldigats.

Under årets fem första månader har britterna varit flest med 147 024 besökare. Därefter följer USA med 107 103 besökare, Tyskland med 27 059, Frankrike med 20 396, Norge med 18 125, Kanada med 15 742, Kina med 15 636, Sverige med 15 366, Nederländerna med 10 687 och Polen med 9 195.

Även islänningarnas utlandsresor blir fler, men ökningstakten är lägre än för turismen. Under årets maj gjordes 46 736 resor från Keflavík, en ökning med 12,8 procent jämfört med 2015. De fem första månaderna var antalet 184 862, en ökning med hela 24,1 procent. Det innebär att var fjärde person som flyger från Keflavík är isländsk medborgare.

Här kan du läsa mer om turismen till Island.