måndag 20 juni 2016

Professor varnar på nytt för flygtrafik över vulkanen Hekla

Nya mätningar vid Hekla bekräftar att magma strömmar in i berget. Spänningarna är redan starkare än vid de två senaste utbrotten i Hekla. Därför riskerar nästa utbrott att bli ödesdigert. Det befarar geofysikern Páll Einarsson. Han oroar sig för den flygtrafik som går rakt ovanför vulkanen och de turister som varje sommar bestiger Hekla, rapporterar Vísir.

Hekla har inte erupterat sedan år 2000. Vid ett par tillfällen har myndigheterna efter jordskalv utlyst förhöjd beredskap runt vulkanen. Något nytt utbrott har dock inte kommit.

Hekla är en vulkan där utbrotten kommer nästan helt utan förvarningar. Vissa vulkaner ger tydliga signaler om att ett utbrott är på väg. Det handlar om magmainskott och jordskalvssvärmar. Inte sällan börjar skalven på stora djup för att så småningom bli allt grundare i takt med att magman rör sig uppåt i berget.

Den typen av aktivitet kan pågå i årtionden innan utbrottet kommer. Så var det till exempel med Eyjafjallajökull 2010. Redan 1994 kopplades magmatillförsel till jordskalvssvärmar. Sedan dröjde det 16 år innan utbrottet började - och då var förloppet snabbt.

Några liknande signaler ger inte Hekla ifrån sig. Utbrotten föregås av jordskalv, men de börjar mellan 20 och 80 minuter innan utbrottet kommer. Därför har myndigheterna som en förebyggande åtgärd ett par gånger höjt beredskapen vid Hekla när skalv inträffat nära vulkanen.

En som oroar sig över Hekla är Páll Einarsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands. För snart två år sedan vände han sig till Samgöngustofa med sina farhågor. I ett brev till myndigheten uppmanade han dem att stoppa flygtrafiken över Hekla.

I brevet konstaterade Páll Einarsson att Hekla redan då var redo för ett utbrott. Han påpekade att vid utbrotten 1970, 1980, 1991 och 2000 kom tecknen på ett utbrott med 23 till 79 minuters varsel. Förloppet vid Hekla kan gå så snabbt att varningar inte hinner utfärdas.

Samtidigt passerar ett stort antal flygplan dagligen Heklas topp. Det handlar både om flyg till och från Island och transatlantiska flygningar som passerar isländskt luftrum på vägen mellan kontinenterna.

Därför föreslog Páll Einarsson att flygtrafiken skulle dirigeras om och antingen gå en mil söder eller norr om Hekla. Det skulle minimera risken för att ett flygplan skulle befinna sig rakt ovanför vulkanen under utbrottets första intensiva skede. Men Samgöngustofa ansåg att någon sådan risk inte fanns.

Nu understryker nya mätningar vid Hekla att vulkanen är redo för ett utbrott. Heklas lutning har enligt Vísir förändrats på grund av ny magma som strömmar in i berget. Samtidigt är spänningarna högre än vad de var vid de två senaste utbrottens början.

Páll Einarsson säger till Vísir att han oroar sig av två skäl: klättrare och flygtrafiken. Han är övertygad om att Hekla alltjämt är en farlig vulkan:
"Vi kan råka utför en stor olycka vid början av nästa utbrott om vi inte är försiktiga. Särskilt eftersom förspelet till utbrott i Hekla är mycket kort. ... Hekla har blivit en mycket populär turistattraktion. Det finns turistgrupper på Hekla under en stor del av sommaren. ... Det flyger flygplan fulla av passagerare rakt över toppen på Hekla 20 till 30 gånger om dygnet. Detta är orosmoment som vi behöver ta på allvar."
Än så länge har Samgöngustofa inte dirigerat om flygtrafiken. Och bestigningarna av det 1 491 meter höga fjället Hekla är många under sommaren.

Här kan du läsa mer om Páll Einarssons oro gällande Hekla.