fredag 10 juni 2016

Regeringen förlorar tvist om flygplatsen i Reykjavík

Inom 16 veckor måste en av de tre banorna vid flygplatsen i Reykjavík stängas. Annars tvingas staten att ersätta Reykjavíks kommun med en miljon isländska kronor om dagen. Det fastslår Hæstiréttur Íslands i en dom som kan sätta punkt för den utdragna tvisten om den tredje banan. Inrikesministern tänker inte överklaga beslutet. Men ett förslag i alltinget kan riva upp beslutet.

I flera års tid har majoriteten i fullmäktige i Reykjavík tvistat med regeringen om den tredje banan på stadens inrikesflygplats. Banan används enbart när piloter bedömer att de två övriga banorna är obrukbara på grund av dåligt väder. Därför är det ytterst sällsynt att den tredje banan verkligen används.

När den väl används handlar det inte sällan om sjuktransporter. Utan den tredje banan är det inte säkert att dessa transporter hade kunnat landa i Reykjavík. Om planen i stället skulle dirigeras om till Keflavík skulle det ta cirka 40 minuter längre innan patienten kunde lämnas på sjukhusets akutmottagning.

De senaste åren har det i kommunen funnits en majoritet för att flytta flygplatsen. Politikerna vill använda marken till bostäder. Företaget Valsmenn har redan fått bygglov för 600 bostäder på en plats som stör inflygningen till den tredje banan.

Kommunen beviljade bygglovet efter en överenskommelse som gjordes hösten 2013. Då undertecknade dåvarande borgmästaren Jón Gnarr och dåvarande inrikesministern Hanna Birna Kristjánsdóttir ett avtal som i Reykjavík tolkades som ett första steg mot en avveckling av flygplatsen. Där ingick en stängning av den tredje banan.

Efterträdaren Ólöf Nordal valde dock att inte infria löftet. Regeringen hävdade att det inte handlade om ett bindande avtal utan enbart om en politisk deklaration. Kommunen valde därför att stämma staten med ett krav på en avveckling av den tredje banan.

Kommunen fick rätt i Héraðsdómur Reykjavíkur. Och i går kom Hæstiréttur Íslands till samma slutsats. Överenskommelsen mellan Hanna Birna Kristjánsdóttir och Jón Gnarr var bindande. Som inrikesminister hade hon också rätt att ingå ett sådant avtal med kommunen.

Regeringen får nu 16 veckor på sig att avveckla den tredje banan. Om den inte gör det väntar ett vite på 1 miljon isländska kronor om dagen. Staten ska dessutom stå för kommunens rättegångskostnader på 2 miljoner isländska kronor.

För Reykjavíks kommun har segern i tvisten en enorm betydelse. Den utgör ett första steg mot målet att kunna stänga flygplatsen 2022. Det handlar inte bara om en stor prestigeförlust för regeringen. Kommunen hade också kunnat bli skadeståndsskyldig om Valsmenn hade tvingats att avbryta bygget av bostäder i flygplatsens närhet.

Inom regeringen är det i synnerhet Framstegspartiet som motsatt sig en stängning av den tredje banan. Inom Självständighetspartiet har frågan inte alls samma sprängkraft. Inrikesminister Ólöf Nordal, som tillhör Självständighetspartiet, säger till Vísir att frågan nu är historia och att domen kommer att efterföljas:
"Jag respekterar Hæstirétturs slutsats. Vi följer den."
Det är dock en åsikt som inte delas av många framstegspartister. För två år sedan motionerade alltingsledamoten Höskuldur Þórhallsson om att staten skulle överta ansvaret för detaljplanen i flygplatsområdet. Därmed skulle regeringen kunna stoppa kommunens planer på en nedläggning.

Då nådde förslaget inte hela vägen fram till omröstning i alltinget. Höskuldur Þórhallsson säger till Vísir att han när alltinget återsamlas i augusti på nytt tänker lägga fram samma förslag. Det skulle då kunna börja gälla innan beslutet om den tredje banan träder i kraft. När han lade detta förslag första gången undertecknades det av ytterligare 14 framstegspartister.

Borgmästaren Dagur B. Eggertsson säger till Vísir att domen är "en totalseger för kommunen". Än så länge är dock inte flygplatsstriden definitivt över. Det är inte osannolikt att Höskuldur Þórhallsson skulle kunna få majoritet för sitt förslag. I så fall väntar sannolikt nya domstolsprövningar av vilka beslut som egentligen gäller.

Här kan du läsa mer om flygplatstvisten och här kan du läsa domen i sin helhet.