tisdag 21 juni 2016

Striden om inrikesflygplatsen i Reykjavík är inte över

Framstegspartisten Höskuldur Þórhallson vill ge regeringen makten över flygplatsen i Reykjavík. Genom ett lagförslag vill han i augusti stoppa att flygplatsens tredje bana stängs. Men ett sådant beslut står sannolikt i strid mot grundlagen. Det anser Björg Thorarensen, professor i författningsrätt vid Háskóli Íslands.

För två veckor sedan kunde majoriteten i kommunfullmäktige i Reykjavík jubla. Hæstiréttur Íslands fastslog då att avtalet mellan tidigare borgmästaren Jón Gnarr och före detta inrikesministern Hanna Birna Kristjánsdóttir var giltigt. Därmed stod det också klart att flygplatsens tredje bana måste stängas inom sexton veckor.

Inrikesminister Ólöf Nordal sade samma dag som domen föll att hon skulle respektera den. För de politiker som i åratal kämpat för att få bort flygplatsen från centrala Reykjavík var det en enorm seger. Inte minst eftersom kommunen orsakade regeringen en rejäl prestigeförlust.

Inom regeringspartierna finns det politiker som fortfarande inte gett upp hoppet om den tredje banan. En av dem är Höskuldur Þórhallson, alltingsledamot för Framstegspartiet. När parlamentet åter samlas i augusti tänker han lägga ett förslag som ger regeringen makten över flygplatsområdet. På så sätt skulle han kunna förhindra att den tredje banan avvecklas.

Höskuldur Þórhallson säger i Morgunblaðið att förslaget kommer att gå ut på att flygplatsen i Reykjavík ska vara kvar tills ett fullgott alternativ finns. Några ändringar som försämrar flygplatsens kapacitet får heller inte göras. Det innebär alltså att den tredje banan, som i dag bara används sporadiskt i hårt väder av framför allt sjuktransporter, inte får stängas.

Om förslaget skulle få majoritet kan alltså den gällande detaljplanen sättas ur spel. Kommunen har redan gett bygglov till Valsmenn, ett företag som bygger 600 nya lägenheter i direkt anslutning till den tredje banan. Höskuldur Þórhallsson hävdar dock att han inte är rädd för att staten skulle kunna bli skadeståndsskyldig om det redan påbörjade bygget skulle stoppas.

Björg Thorarensen, professor i författningsrätt vid Háskóli Íslands, är däremot skeptisk till Höskuldur Þórhallsons resonemang. Hon säger till Vísir att ett sådant beslut i alltinget sannolikt skulle strida mot grundlagen. Att stifta en lag med syftet att undanröja en dom från Hæstiréttur Íslands beskriver hon som mycket tveksamt:
"Att reagera på en dom genom att införa lagstiftning som direkt sätter domens rättsliga konsekvenser ur spel på ett särskilt sätt; jag skulle anse att det är en ganska tvivelaktig väg bara utifrån arbetsfördelningen mellan statsmakternas handhavare enligt grundlagens andra paragraf."
Om alltinget skulle stifta en sådan lag tror Björg Thorarensen att även det beslutet skulle bli föremål för en domstolsprövning. Domstol skulle då få avgöra om alltingsbeslutet var förenligt med grundlagen.

Statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson säger till RÚV att han inte vill gå emot domstolarna. Samtidigt anser han att läget är allt annat än gott:
"Om det är så att nödbanan är en förutsättning för att centrum för inrikesflyg och ambulansflyg kan finnas här så är detta naturligtvis mycket allvarligt."
Här kan du läsa mer om flygplatsstriden.