onsdag 22 juni 2016

Turist övernattade och stal - nu stängs kyrkan på Flatey

Efter att en turist övernattat i kyrkan på Flatey, smutsat ned inredningen och stulit kollekten stängs den för besökare. Kyrkan kommer senare bara att vara öppen på dagtid. Kyrkan blir den andra inom pastoratet Reykhólar som stängs. Tidigare har just kyrkan i Reykhólar stängts efter att turister övernattat och skräpat ned.

På ön Flatey i Breiðafjörður finns bara fem året runt-boende invånare. Under sommarmånaderna är det ofta över hundra sommargäster som tillfälligt bor på ön, men i mitten av maj har få anlänt till Flatey för sommaren.

Några sommarboende och en turist fanns dock på ön en kväll i mitten av maj. En kylig nordostlig vind drog in över Flatey. Det var kallt men åtminstone uppehåll. På campingplatsen hade en utländsk turist slagit upp sitt tält för natten. Om detta skriver öbon Gunnar Sveinsson på Reykhólavefurinn.

På morgonen var både tältet och turisten borta. Enligt Gunnar Sveinsson var det inte särskilt överraskande. Turisten hade sannolikt hoppat på färjan Baldur från ön utan att betala för vistelsen på campingplatsen. Att gäster försöker undkomma att betala är inte helt ovanligt.

Snart visade det sig att turisten sannolikt inte stannat på campingplatsen över natten. Några barn sökte upp bonden Magnús Jónsson och visade honom hur kyrkan såg ut.

Det var enligt Gunnar Sveinsson uppenbart att någon övernattat i kyrkan. Någon hade klivit upp i predikstolen, dragit bort överdraget från orgeln, gått upp på loftet och öppnat dörren till klockstapeln. Där fanns använda tändstickor och utbrunna ljus. På golven fanns mängder av skräp och smuts som besökaren dragit in. Dessutom var kollekten uppbruten och alla pengar försvunna.

Magnús Jónsson låste kyrkan - och sedan dess har den förblivit låst. Den ska dock inte förbli stängd, men kyrkan ska utrustas med ett system som ser till så att den bara är öppen på dagtid. Alla värdesaker ska dessutom flyttas till ett värdeskåp.

Kyrkan på Flatey blir därmed den andra i pastoratet Reykhólar som stängs för besökare. I slutet på maj stängdes kyrkan i Reykhólar när turister för andra gången på kort tid använt den som övernattningsplats i stället för campingplatsen.

Kyrkoherden Hildur Björk Hörpudóttir har själv kommit på objudna gäster i kyrkan i Reykhólar. Där har de inte bara övernattat utan även lagat mat och tvättat kläder. Hon säger till RÚV att det är uppenbart att vissa turister inte är beredda att betala för sig:
"Vi ser till exempel att det är mycket nära härifrån kyrkan ned till campingplatsen där det finns en fantastisk servicebyggnad med badrum och allt där det hade varit möjligt att laga mat, gå på toaletten, tvätta och sådant."
Tidigare stod kyrkan i Reykhólar öppen för allmänheten. Nu öppnas den bara vid gudstjänster och liknande. Hildur Björk Hörpudóttir säger till RÚV att det är tråkigt att några få besökares bristande respekt för kyrkorummet gör det nödvändigt att hålla kyrkorna stängda:
"Det har blivit absolut nödvändigt att vi börjar att diskutera lösningar på detta eftersom det är mycket tråkigt och sorgligt att behöva stänga kyrkan, för kyrkorna ska ju vara för alla och man ska kunna söka sig till kyrkan när man vill och behöver."
Här kan du läsa mer om de turister som övernattade i kyrkan i Reykhólar.