tisdag 19 juli 2016

Allt fler islänningar har en smart mobiltelefon

Hela 86,7 procent av de islänningar som använder mobiltelefon har en smart mobil. Det är en ökning med 9,8 procentenheter jämfört med för ett drygt år sedan. Smarta telefoner är populärast bland yngre islänningar, studenter, höginkomsttagare och personer bosatta i Reykjavíkområdet. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Smarta telefoner blir allt mer dominerande på den isländska mobilmarknaden. Av kunderna till landets största operatörer är det nu 86,7 procent som har en smart mobil. När MMR ställde samma fråga i februari 2015 var motsvarande andel 76,9 procent.

Män och kvinnor använder smarta mobiler i lika hög utsträckning. Mellan andra samhällsgrupper finns det stora skillnader. Bland studenter är det exempelvis 100 procent som har en smart mobil. Bland sjömän och bönder är motsvarande andel 57 procent.

Hos islänningar som tjänar mer än 1 miljon isländska kronor i månaden har 97 procent en smart mobil. Bland medelinkomsttagare är siffran 77 procent. I Reykjavíkområdet är det 89 procent av abonnenterna som har en smart telefon jämfört med 82 procent på landsbygden.

I åldrarna 18 till 49 år äger 96 procent en smart telefon. I åldern 50 till 67 år är andelen 74 procent och bland islänningar som har fyllt 68 år 58 procent.