tisdag 26 juli 2016

Dagens citat

"På grund av vissa saker har våra kollegor inom Självständighetspartiet varit intresserade av att flytta alltingsvalet. Vi har alltid haft som villkor att om så ska bli fallet behöver först de uppgifter som det har getts löfte om att lösas under denna mandatperiod klaras av. En regering som inte använder den tid som den har fått kan inte utgå med säkerhet från att den får möjlighet att klara av uppgifterna senare."

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ledare för Framstegspartiet, i ett brev till partimedlemmarna där han försöker ge sken av att det egna partiet aldrig lovat något tidigarelagt val till alltinget - läs mer här.