söndag 24 juli 2016

Isländska mejerijätten MS gör miljonförlust

Mejerijätten Mjólkursamsalan, MS, gjorde en förlust på 330 miljoner isländska kronor förra året. Tillverkningen av skyr på licens gav bolaget intäkter på 400 miljoner. Samtidigt lade MS 112 miljoner för att försvara varumärket skyr i Finland. MS räknar med en förlust även under 2016. Mejeriet är just nu dessutom utsatt för en bojkottkampanj.

Mjólkursamsalan, MS, har ett ansvar att köpa in all mjölk som produceras av de gårdar i landet som är anslutna till kvotsystemet. Under 2015 producerades närmare 8 miljoner liter mjölk som det saknades behov för på marknaden. För denna mjölk gjorde MS en förlust på 650 miljoner isländska kronor.

Överproduktionen var huvudskälet till att MS förra året gjorde en förlust på 330 miljoner. Under 2014 gjorde bolaget däremot en vinst på 258 miljoner. Det framgår av bolagets årsredovisning.

Försäljning av skyr till utlandet har blivit allt viktigare för MS. Till länder som Storbritannien, Finland, Färöarna och Schweiz är det skyr tillverkad på Island som exporteras. I länder som Danmark, Norge och Sverige har MS olika typer av samarbeten med mejerier.

Licenser för skyrtillverkning i utlandet gav MS intäkter på 400 miljoner under 2015. Samtidigt lade bolaget 112,7 miljoner på att försvara varumärket skyr i Finland. Hittills har MS lyckats försvara varumärket som utmanats juridiskt av både Valio och Arla.

I Sverige samarbetar MS med Kavli. Varumärket skyr har utmanats av Skånemejerier. Ett slutgiltigt avgörande på tvisten kommer sannolikt under hösten. Allt tyder på att Kavli - som under processen använt sig av en rad direkt lögnaktiga påståenden - kommer att förlora varumärket. Därmed öppnas marknaden för konkurrenter som just Skånemejerier. Sedan i höstas säljer Lidl skyr under namnet Ísk i väntan på att Kavlis varumärke definitivt ska försvinna.

Frågan är samtidigt hur värdefullt varumärket egentligen är i dag. Sedan Kavli lanserade skyr i Sverige har försäljningen av kvarg exploderat. Att skyr inte ökat i samma takt beror säkerligen åtminstone delvis på Kavlis prissättning. Trots att priserna nu sänkts något är Kavlis skyr fortfarande minst dubbelt så dyr som i grannländerna.

Löneökningar och höjda inköpspriser gör att MS räknar med en förlust även under 2016. Förra året pumpade ägarna därför in 600 miljoner i nytt aktiekapital i bolaget.

Mycket talar dock för att förlusten blir ännu större. MS bötfälldes nyligen av konkurrensmyndigheten Samkeppniseftirlitið för att ha missgynnat konkurrenter genom att sälja mjölk till dem till betydligt högre priser än vad de själva och delägarmejerier betalar. MS har dock överklagat böterna på 480 miljoner isländska kronor.

Nyheten utlöste ännu en bojkott mot MS. Hálfdán Óskarsson, vd för det lilla mejeriet Arna i Bolungarvík, säger till Vísir att företagets försäljning har ökat med 800 procent sedan MS bötfälldes tidigare i månaden.

MS ställning på marknaden ifrågasätts nu allt mer. Mejerijättens brottsliga metoder satte nytt fokus på det jordbruksavtal som regeringen inte lyckades få igenom i alltinget före sommaren. Nu tycks det än mer osannolikt att avtalet ska få majoritet utan omfattande ändringar.

Här kan du läsa mer om MS brott mot konkurrenslagstiftningen och här kan du läsa mer om Kavlis kamp för att behålla varumärket skyr i Sverige.