tisdag 26 juli 2016

Pilot döms för landning vid vulkanutbrottet vid Holuhraun

200 000 isländska kronor i böter blir straffet för den helikopterpilot som trotsade förbudet och flög turister till vulkanutbrottet vid Holuhraun. Mannen erkände att han vid tre tillfällen landat nära det pågående utbrottet. Han hävdade ändå att han skulle frikännas eftersom han inte fått information från myndigheterna om förbudet.

När ett utbrott från Bárðarbunga började vid Holuhraun hösten 2014 förbjöd polisen snabbt all trafik i ett stort område norr om Vatnajökull. Enligt polisen fanns det en akut risk både för förgiftning av vulkangaser, vulkanaska och översvämningar. Därför krävdes särskilda tillstånd för att få besöka området.

Både inom turistnäringen och bland allmänheten var det många som var missnöjda med förbudet. Intresset från turister att besöka området var stort. Och vissa islänningar hävdade att myndigheterna i onödan höll allmänheten borta från utbrottet.

En av dem som trotsade förbudet var en helikopterpilot vid Reykjavík Helicopters. Vid tre tillfällen i september och oktober 2014 flög han till Holuhraun med passagerare ombord. Vid samtliga tillfällen släppte han ut passagerarna nära platsen för utbrottet. Vid en av resorna gick han dessutom ut själv.

Mannen erkände under rättegången att han tre gånger flugit med passagerare till Holuhraun och landat inom det område där polisen förbjudit allmänheten att vistas. Han hävdade dock att han inte hade hört talas om förbudet. Därför borde han frikännas.

I rätten hävdade mannen vidare att han inte ansåg sig ha haft tid att söka på webbplatser efter eventuella förbud. Hans uppfattning var att ett förbud skulle meddelas från Isavia, som kontrollerar flygtrafiken i det isländska luftrummet. Eftersom något sådant meddelande aldrig kom utgick han från att det var tillåtet att flyga vid Holuhraun.

Åklagaren tog i domstolen upp en lång rad meddelanden från polisen om förbudet. Informationen spreds till allmänheten i alla för polisen tillgängliga kanaler. Dessutom fick restriktionerna stor spridning genom massmedierna.

Vidare underströk åklagaren att det var mycket farligt att befinna sig i närheten av utbrottet. Víðir Reynisson, dåvarande chef för Almannavarnir, vittnade om att två poliser hade förgiftats av vulkangaser när de övervakade området. De ska ha befunnit sig på en plats där syret plötsligt försvann. De giftiga vulkangaserna som de andades in gjorde att de transporterades till sjukhus för vård.

Héraðsdómur Norðurlands eystra dömer piloten för brott mot polislagen. Enligt rätten var förbudet korrekt utfärdat och det rådde inget tvivel om att det även innefattade helikopterflyg. Straffet blir böter på 200 000 isländska kronor. Om inte böterna betalas inom fyra veckor omvandlas straffet till fjorton dagars fängelse. Mannen ska dessutom stå för rättegångskostnader på drygt 800 000 isländska kronor.

Anledningen till att böterna för helikopterpiloten inte blir högre är att han enligt domstolen flög i sitt yrke. Han hade därför ingen personlig vinning på flygningarna. Inte heller hade de några allvarliga konsekvenser.

Här kan du läsa mer om åtalet mot helikopterfilmen och här kan du läsa domen i sin helhet.