lördag 23 juli 2016

Svenska Melodifestivalen ett dyrt nöje för isländska RÚV

När RÚV sände finalen av Melodifestivalen bröts det flera gånger för reklam. Men reklamavbrotten bröt mot lagen. Det fastslår Fjölmiðlanefnd i ett beslut. Det isländska public service-bolaget tvingas nu böta 250 000 isländska kronor för de lagvidriga reklampauserna. RÚV håller dock inte med. Bolaget anser att programmet var en tillräckligt stor händelse för att reklam skulle få sändas.

Den 12 mars i år var det inte bara flera miljoner svenskar som såg finalen av Melodifestivalen. Programmet sändes också av isländska RÚV. Hela 46,1 procent av islänningarna såg finalen.

RÚV:s sändning började en halvtimme efter programstarten i Sverige. Vid flera tillfällen pausade RÚV sändningen för reklamavbrott.

Lagen säger att public service-bolaget RÚV inte får göra pauser för reklam i program. Reklamavbrott ska alltså göras mellan program. Undantag får dock göras om det handlar om egna produktioner som är minst 60 minuter långa och för program av stor betydelse.

En tittare anmälde reklampauserna till Fjölmiðlanefnd. Anmälaren ansåg att RÚV brutit mot lagen eftersom det handlade om en utländsk produktion som inte var av stor vikt. Detta höll inte RÚV med om. I svaret argumenterade RÚV för att det handlade om ett program av stor betydelse. Detta underströks inte minst av de höga tittarsiffrorna. Dessutom skulle finalen av Eurovision Song Contest senare avgöras i Sverige samma år.

Fjölmiðlanefnd anser inte att Melodifestivalen var en sändning av sådan dignitet att reklampauser skulle tillåtas. RÚV får därför böta 250 000 isländska kronor.