måndag 1 augusti 2016

Allt fler islänningar har tröttnat på utländska turister

Två av tre islänningar är positiva till utländska turister. Bara för ett år sedan var det fyra av fem som gjorde tummen upp för besökare från andra länder. Mest negativa till turister är personer bosatta på landsbygden. Invånare i Reykjavíkområdet är däremot mer positiva till turister. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR.

Turismen till Island sätter nya rekord från år till år. Den har blivit landets viktigaste näringsgren och har stor del i att Island förhållandevis snabbt kunde ta sig ur den finanskrasch som ägde rum hösten 2008. I år väntas över 1,5 miljoner turister till landet.

Debatten om turismen pågår ständigt. Ofta är det negativa konsekvenser som diskuteras i medierna. Inte sällan handlar det om nedskräpning, naturförstörelse och dumdristighet som leder till olyckor. Men det lyfts också fram att turismen skapar nya jobb och investeringar.

Islänningarna har länge varit mycket positiva till turister. De senare åren har dock ett visst missnöje börjat visa sig i olika typer av mätningar. Än så länge är dock en stor majoritet fortsatt mycket positiv till turister.

Nu uppger 67,7 procent av islänningarna att de är positiva till utländska besökare. När MMR ställde samma fråga för ett år sedan var det hela 80 procent som var positiva.

Andelen som varken är positiva eller negativa har i år växt till 20,9 procent, en ökning med 8,4 procentenheter.

Även andelen negativt inställda ökar. Nu säger 11,5 procent att de är negativa till turister, en uppgång med 4 procentenheter.

Attityderna skiljer sig mellan olika grupper. Män, pensionärer, höginkomsttagare och personer bosatta i Reykjavíkområdet är mer positiva till turister. Kvinnor, låginkomsttagare och personer bosatta på landsbygden är i större utsträckning negativa till utländska gäster.

De mest positiva attityderna till turister har Socialdemokraternas väljare. Hela 85,3 procent är positiva till turister medan bara 1 procent har en negativ inställning. Nästan lika positiva är Renässans sympatisörer. Där gör 74,6 procent tummen upp för turister och 5,6 procent tummen ned.

Vidare är 73,5 procent av Gröna vänsterns anhängare positiva och 9,9 procent negativa. Inom Framstegspartiet är motsvarande siffror 70,2 procent positiva och 15,6 procent negativa, inom Självständighetspartiet är 69,4 procent positiva och 11,2 procent negativa och inom Piratpartiet är 64 procent positiva och 12,5 procent negativa.

Framstegspartiets väljare är mest polariserade. Där finns en förhållandevis stor andel som inte uppskattar turister, men också en klar majoritet som ser positivt på turismen. Tillsammans med Socialdemokraternas väljare är Framstegspartiets anhängare som oftast har en uppfattning i frågan. Mest ambivalenta är Piratpartiets sympatisörer. Där är det 23,5 procent som varken är positivt eller negativt inställda till turister.

Här kan du läsa mer om islänningarnas attityd till utländska turister.