söndag 28 augusti 2016

Babyboom ger nytt hopp i Breiðdalshreppur

Inom loppet av ett år har åtta nyfödda flyttat till eller fötts i Breiðdalshreppur. Antalet barn i den östisländska kommunen har därmed ökat med en tredjedel. Kommunen har de senaste årtiondena kämpat mot en negativ utveckling där både invånare och fiskekvoter flyttat. Tillökningen ger därför nytt hopp om framtiden, skriver Austurfrétt.

Vid årsskiftet hade Breiðdalshreppur på östra Island 183 invånare. Av dessa var 27 personer som var 16 år eller yngre. Majoriteten av invånarna bor i centralorten Breiðdalsvík där fiske och turism är de viktigaste näringsgrenarna. På landsbygden runt omkring är lantbruk med får och kor ryggraden i näringslivet.

De senaste årtiondena har Breiðdalshreppur kämpat mot utflyttning i kölvattnet av fiskekvoter som försvunnit från orten. I takt med utflyttningen har allt fler av de kommunalt ägda bostäderna blivit tomma. Uteblivna hyresintäkter är en förklaring till att Breiðdalshreppur har stora ekonomiska problem.

Situationen är så allvarlig att Breiðdalshreppur ingår i glesbygdsmyndigheten Byggðastofnuns grupp för krisande kommuner.

Så sent som 1980 hade Breiðdalshreppur 372 invånare. Det antalet har alltså mer än halverats sedan dess.

Det senaste året har dock nytt hopp kommit till kommunen. Sju barn har fötts i Breiðdalshreppur. Dessutom är en familj med ett barn fött under 2016 på väg att flytta in. Dessa åtta nyfödda innebär en ökning av barn i kommunen med en tredjedel.

Sif Hauksdóttir, som är rektor för skolan i Breiðdalsvík, säger till Austurfrétt, att de nyfödda barnen kan betyda mycket för kommunens framtid:
"Att se att de unga människorna vill komma tillbaka är så glädjande och det ger hopp om fortsatt bosättning och uppbyggnad på orten."
Förra året hade grundskolan i Breiðdalsvík tolv elever. Antalet var det lägsta i skolans historia.