måndag 8 augusti 2016

Bibeln som KoranenKänner islänningar i allmänhet till den egna statsreligionen? I det här inslaget tillfrågas personer i Reykjavík om passager ur Bibeln men som presenteras som avsnitt ur Koranen. Vissa tycker att innehållet och att personer som tror på det är farligt. Andra säger just att liknande budskap finns i Gamla testamentet - vilket är varifrån samtliga citat hämtades.