torsdag 11 augusti 2016

Dagens citat

"Detta är ett storslaget byggnadsverk. Men när det är färdigt blir det naturligtvis ännu finare. ... Det är alltid en ström av människor hit så det fungerar. Man ser alltid bilar åka upp hit."

Jónas Friðrik Guðnason i Vísir om utomhuskonstverket Heimskautsgerðið i Raufarhöfn som efter tolv års arbete nu är halvfärdigt.