tisdag 2 augusti 2016

Dagens citat

"I ämbetet som Islands president var Ólafur Ragnar orädd för att fatta stora och viktiga beslut som har gjort djupa avtryck i nationens historia. När jag först valdes in i tinget för Framstegspartiet år 2009 kämpade partiets ledamöter dag och natt i Icesave-frågan med mycket stöd från folket. Det stödet gav oss medvind under bägge vingarna. Om någon hade haft tvivel om Ólafur Ragnars styrka som president tror jag att de snart blev till inget efter denna sak. Domstolarnas utfall visade svart på vitt att kampen för ett avvisande av Icesave-avtalen var viktig och att Ólafur Ragnars beslut var riktigt. Med detta sagt och vid denna vändpunkt vill jag tacka Ólafur Ragnar, avgående president, och hans familj för ovärderligt och osjälviskt arbete i landets och folkets intresse."

Statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson i ett inlägg på Facebook om tidigare presidenten Ólafur Ragnar Grímsson.