måndag 8 augusti 2016

Dagens citat

"Vi har enormt mäktiga institutioner inom den, Europeiska kommissionen och annat sådant, och jag anser att det saknas band till allmänheten, eller allmänheten upplever åtminstone det. Det är på många sätt så. Och därför säger jag gällande Islands position: vi är en liten ekonomi och allt hänger på att nationalräkenskapernas betalningsbalans är hållbar. Enligt min mening kan ett medlemskap aldrig komma på fråga om vi inte har full kontroll över nationens fiskepolitik."

Utrikesminister Lilja Alfreðsdóttir i Fréttablaðið om sin syn på Island och EU.